Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

10. května 2020
Otevření MŠ od 25. května
Vážení rodiče,
od 25. 52020 opět otevřeme pro děti naši mateřskou školu. Organizace docházky se bude řídit pravidly které vydalo MŠMT, prosíme, abyste se s nimi pečlivě seznámili. V provozu bude i školní jídelna, ale mohou ji využívat jen zaměstnanci mateřské školy a děti přihlášené k dobrovolné docházce.
Dítě můžete k docházce přihlásit do 18. 5. 2020 vyplněním tohoto dotazníku. Po tomto datu již nebude možné dítě do skupiny zařadit. Den před nástupem vašeho dítěte do MŠ, tzn. v neděli 24. 5. 2020, pošlete na e-mail: infoms@skolahovorcovice.cz vyplněné a podepsané prohlášení (naskenované nebo vyfocené mobilním telefonem). Bez tohoto prohlášení nelze dítě do MŠ přijmout.
Z přihlášených budou vytvořeny skupiny po maximálně 15 dětech. V mateřské škole máme v této situaci jen tři prostory, protože v 1. patře MŠ nelze tvořit dvě skupiny z důvodu existence jen jednoho hygienického zařízení a z důvodu zákazu propojování skupin. Maximální počet dětí, který přijmeme, bude tedy 45. Pokud bude poptávka ze strany rodičů vyšší nežli uvedená kapacita, budeme postupovat při zařazování dětí do skupin dle těchto kritérií:
1) hlavním kritériem budou děti od nejstarších po nejmladší dle data narození,
2) do dobrovolné skupiny budou přednostně zařazené zároveň děti zaměstnanců naší školy, kteří musí zajišťovat provoz ZŠ a MŠ od 25. května 2020.
V případě, že dítě patří do rizikové skupiny, splňuje tedy alespoň jeden z rizikových faktorů, nebo pokud některý z faktorů splňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, doporučujeme, aby zákonní zástupci raději takové dítě ponechali doma. Chraňte, prosím, zdraví vašeho dítěte i vašich blízkých.
Pravidla, která vydalo MŠMT a MZČR jsou velmi přísná a organizačně omezující, musíme je však respektovat a budeme dělat vše proto, abychom jejich dodržování zajistili. Vás žádáme, abyste dětem doma objasnili, že se budou vracet do mateřské školy za přísných bezpečnostních podmínek, aby byly na tuto situaci připravené. Pokud víte, že vaše dítě nezvládne uvedená pravidla dodržovat, ponechte je raději v prostředí domova.
Děti budou před vstupem do MŠ každý den podrobeni kontrole zdravotního stavu (měření teploty bezkontaktním teploměrem) a kontrole, zda mají s sebou dostatečný počet čistých roušek.
Rodiče přihlášených dětí obdrží informaci o zařazení žáka do skupiny s konkrétními pokyny k nástupu e-mailem.
S dětmi se v MŠ setkáme naposledy v úterý 30. června, poté bude v MŠ probíhat letní provoz, a to až do 10. července (pokud máte zájem své dítě k letnímu provozu přihlásit, můžete tak učinit do 31. května, v níže zveřejněné zprávě na našem webu).
Prosíme, sledujte pravidelně naše stránky, aby vám žádné nové informace neunikly.
Děkujeme všem za spolupráci a pochopení a přejeme hlavně pevné zdraví!
kolektiv MŠ Hovorčovice
28. dubna 2020
Přihlášení dítěte - letní provoz
Vážení rodiče,
na základě Vaší zpětné vazby jsme zvolili termín letního provozu v období od 1. - 10. července, proto již nyní můžete své dítě na letní provoz v naší MŠ přihlásit. Přihlásit své dítě můžete maximálně do termínu 31. května 2020, do tohoto termínu pro Vás bude přihlašovací formulář dostupný.
Předem děkujeme.
14. dubna 2020
Nabídka setkání s dětmi MŠ
Vážení rodiče,
uvědomujeme si, že tato mimořádná situace může negativně ovlivňovat a omezovat nejenom dospělé a školou povinné děti, ale i naše nejmenší svěřence, děti v mateřské škole.
Nabízíme vám možnost sdílení zážitků, radostí i starostí dětí, společné popovídání, recitování nebo zpívání s pedagogy MŠ prostřednictvím videohovoru, kde by se děti měly možnost vidět a slyšet nejen s námi, ale mezi sebou navzájem. Tato setkání Vám umožníme pomocí systému Office 365 - TEAMS.
V případě zájmu o uskutečnění videosetkání neváhejte kontaktovat Vaši paní učitelku prostřednictvím školního e-mailu, který je vždy ve tvaru: prijmenipaniucitelky(z)skolahovorcovice.cz….např. Mária Laube: laube(z)skolahovorcovice.cz.
Na základě Vašeho zájmu Vám paní učitelka předá informaci o tom, jakým způsobem a kdy k videohovoru dojde.
S pozdravem a přáním klidných jarních dnů
Kolektiv MŠ Hovorčovice
1. dubna 2020
Zápis do MŠ a do 1. třídy
Vážení,
všechny informace k zápisu do MŠ naleznete na tomto odkaze.
Všechny informace k zápisu do 1. třídy naleznete na tomto odkaze.
31. března 2020
Platby MŠ za dobu uzavření
Vážení,
platby stravného a školného v mateřské škole Vám budou vyúčtované jen za dobu, kdy MŠ poskytovala vzdělávání, tzn. za dobu uzavření MŠ tyto platby nárokovat nebudeme.
Pokud platíte platby trvalým příkazem, o své platby nepřijdete, budeme Vám přeplatek vracet v rámci konečného zúčtování na konci školního roku.
V případě dalších dotazů kontaktujte hospodářku MŠ na telefonu: 725 835 416.
18. března 2020
Uzavření mateřské školy
Vážení rodiče,
snažili jsme se mateřskou školu ponechat otevřenou na maximální možnou dobu, ale vzhledem k mimořádným opatřením vlády, která jsou denně upřesňována a vzhledem k velmi nízkému počtu dětí v naší MŠ v těchto dnech, a také vzhledem k respiračním onemocněním, která se dnes u některých dětí v MŠ objevila, musíme na prvním místě chránit zdraví všech, proto s účinností od zítřejšího dne 19. 3. 2020 uzavíráme naši mateřskou školu do odvolání. Celou věc jsme projednali předem se zřizovatelem školy.
Rodiče, kteří nemají hlídání pro své dítě, žádáme, aby využili tzv. placené ošetřování člena rodiny (tzv. ošetřovné), které Vám vystaví škola; toto ošetřovné vláda dne 19. 3. 2020 umožnila čerpat jak zaměstnancům, tak osobám OSVČ po celou dobu uzavření škol. V případě zájmu o vydání tohoto ošetřovného, prosím, kontaktujte hospodářku MŠ, paní Setničkovou na mailu: jidelnams@skolahovorcovice.cz.
Děkujeme všem za pochopení a věříme, že to všichni společně zvládneme!
16. března 2020
Dnešní opatření vlády
Vážení rodiče,
vzhledem k dnešnímu opatření vlády jsme v naší MŠ byli nuceni přizpůsobit počty dětí na jednu třídu tak, aby se na jednom místě vyskytovalo jen 5 osob, tzn. do MŠ můžeme ode dnešního dne přijímat denně jen 16 dětí. Na informační nástěnce máte vyvěšenu tabulku, do které je nutné, abyste zapsali vaše dítě den předem, pokud do MŠ dorazí. Větší počet dětí v rámci dne, boužel, nemůžeme do MŠ přijímat. Zároveň všechny dospělé žádáme, aby do MŠ přicházeli s již doporučenou ochranou úst. Prevence je v těchto dnech velmi důležitá.
Děkujeme všem za pochopení.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Mgr. Jana Hirková
ředitelka školy
14. března 2020
Nouzový stav - informace
Vážení rodiče,
všechny potřebné informace ke koronaviru naleznete na našem odkaze v sekci ZŠ - důležité zprávy, prosím čtěte tyto zprávy každý den.
Prosíme všechny rodiče, aby byly opatrní a respektovali všechna opatření, která jsou v naší MŠ nastavená.
Děkujeme za respetkování všech opatření!
 
8. března 2020
koronavir a naše MŠ ČTĚTE
Prosíme všechny, aby nepodléhali panice, která na nás působí ze všech stran, zachovejme chladnou hlavu, chovejme se zodpovědně vůči okolí a zaměřme se na prevenci.
Sledovat aktuální informace o nákaze koronavirem můžete na stránkách MZČR, na tomto odkaze.
Pokud byste měli podezření na onemocnění koronavirem, postupujte, prosím, dle následujích doporučení MZČR:
algoritmus 1      algoritmus 2     algoritmus 3
 
V naší škole od pondělí 9. 3. 2020 nastavujeme tato opatření a žádáme zároveň všechny zákonné zástupce v této věci o spolupráci:

1. Zavedli jsme přísnější pravidla týkající se zdravotního stavu dětí/žáků; provádíme tzv. ranní filtr, tedy důkladně budeme sledovat zdravotní stav všech dětí/žáků. Neprodleně kontaktujeme rodiče zjevně nemocných dětí/žáků, aby si své potomky urychleně vyzvedli a ponechali je doma po celou dobu nemoci.

2. Zákonné zástupce dětí/žáků žádáme, aby do ZŠ ani MŠ neposílali děti/žáky, které vykazují jasné známky zejména respiračních onemocnění, zvýšené teploty apod. Projevuje-li dítě či žák sebemenší příznaky nemoci, ať už se jedná o mírný kašel či nachlazení, nebude ráno přijat do naší MŠ či ZŠ. Pokud se v průběhu dne objeví jakýkoli příznak nemoci u dětí/žáků, bude dítě/žák v karanténě do příjezdu rodičů. 

3. Žádáme ty zákonné zástupce, kteří se aktuálně vrátili z dovolené z Itálie nebo z jakékoli známé rizikové destinace, aby neposílali dítě/žáka po celých 14 dní inkubační doby do naší školy.

4. Učinili jsme hygienická opatření:
 - na toalety i do tříd jsme pořídili antibakteriální mýdlo
 - zvýšili jsme frekvenci úklidu ve školách s tím, že je důležité dezinfikovat i kliky (zejména na toaletách, ale i ve třídách) a ta místa u hlavních dveří, kterých se žáci, učitelé i veřejnost nejvíce dotýkají
 - vyvěsili jsme leták Zásady správného mytí rukou v každé třídě a tématu se budeme věnovat během výuky, a to s praktickým nácvikem

5. Do odvolání omezíme účast na hromadných vzdělávacích, kulturních či sportovních akcích.
 
2. března 2020
Jarní prázdniny

V termínu od 2. 3.  - 6. 3. 2020 je v naší mateřské škole přerušený provoz, proto si, prosím, zajistěte hlídání pro vaše děti včas.
Užijte si volný týden s dětmi naplno a dne 9. 3. 2020 se s vámi se všemi opět těšíme na shledanou.

Proč dochází v naší MŠ k tomuto přerušení?
Jedná se o organizačně technické přerušení, kdy naši provozní zaměstnanci připravují v tomto týdnu mateřskou školu pro Vaše děti; provádíme generální úklid (tepování všech koberců, mytí oken, dezinfekce všech pomůcek a hraček, hloubkové čištění všech povrchů, apod.), zároveň dochází k technické údržbě, která omezuje plynulý provoz v MŠ. Pedagogičtí zaměstnanci se v této době účastní společných školení a čerpají dovolenou, na kterou mají ročně nárok v délce 8 týdnů; toto čerpání pokrývá 6 týdnů o letních prázdninách (v tomto období nemohou čerpat plných 8 týdnů, protože nabízíme pro vaše děti letní provoz a v posledním srpnovém týdnu máme přípravný týden), 1 týden o vánočních a 1 týden o jarních prázdninách.
Tyto informace uvádíme vždy na úvodní třídní schůzce pro rodiče nově přijatých dětí; přerušení provozu MŠ je vždy realizováno na základě povolení ze strany zřizovatele a je zároveň zveřejněno na našich webových stránkách v sekci Provozní doba již od počátku daného školního roku.

Děkujeme všem za pochopení.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio