Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Kariérní poradenství

 

INFORMACE k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia pro žáky 5. a 7. třídy  SŠ


Povinná jednotná zkouška v přijímacím řízení pro maturitní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) zahrnuje centrálně zadávané didaktické testy z předmětů český jazyk a literatura (ČJ L) a matematika a její aplikace (MAT) zhotovené společností CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Test z matematiky se skládá z uzavřených (5 alternativ odpovědí "multiple-choice", přiřazovací a dichotomické "ano-ne" úlohy) i otevřených úloh. U otevřených úloh se požaduje a hodnotí i postup řešení. Časový limit je 70 minut.

Test z českého jazyka a literatury obsahuje uzavřené (úlohy se 4 alternativami odpovědí "multiple-choice", přiřazovací, uspořádací úlohy s řazením podle vybraného kritéria, nebo dichotomické "ano-ne" úlohy) a otevřené úlohy. Na vypracování mají uchazeči 60 minut.

Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně. Pro pro osmiletá a šestiletá gymnázia jsou stanoveny v prvním kole dva rovnocenné termíny:
 
    1. termín   2. termín
Šestileté a osmileté studium (víceletá gymnázia)  16. 4. 2019  17. 4. 2019
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory  13. 5. 2019  14. 5. 2019

V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené CERMATem.

Přihlášky k přijímacímu řízení
Uchazeč o studium na osmiletém gymnáziu může podat přihlášku ke studiu až na 2 gymnázia. Součástí přihlášky může být i doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
Termín předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení je sjednocen nově do: termín bude upřesněn. Přihlášky se předkládají řediteli střední školy, do které se uchazeč hlásí.

Uchazeč a jednotná zkouška
V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije vždy lepší výsledek.

Náhradní termín jednotné zkoušky
Pokud se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k 1. či 2. termínu jednotné zkoušky a do 3 dnů se řádně omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termíny jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně: 1. termín 13. května 2019, 2. termín 14. května 2019.

Další informace a kritéria pro přijetí naleznete na internetových stránkách příslušných středních škol, kam přihlášku podáváte.  

Příprava na přijímací zkoušky
Vzorové i ostré testy CERMAT z minulých let doporučujeme vyzkoušet, viz odkaz:
http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-zkousky-srovnavaci-zkousky-testy/.
Zjistíte, jak vypadají záznamové archy, zadání úloh a časové limity. Zdarma je můžete stáhnout na stránkách CERMATu, případně je pohromadě najdete na webu:
http://www.kampomaturite.cz/prijimacky-na-ss-4/.

Další užitečné odkazy pro uchazeče, kteří se chtějí hlásit na střední školu:
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.stredniskoly.cz

S dotazy se můžete obrátit přímo na našeho kariérového poradce: Ing. Janu Dubnovou (e-mail: dubnova@skolahovorcovice.cz) nebo na ředitelku školy.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková

Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio