Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Kariérní poradenství

Informace o tom, jak budou probíhat přijímací zkoušky na střední školy v tomto školním roce naleznete zde.


Praktického průvodce: Kam po devítce? naleznete na tomto odkaze.


Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z DOMOVA.


Dny otevřených dveří na SŠ a gymnáziích v našem okolí:

Gymnázium GFP v Neratovicích
Gymnázium Litoměřická
Gymnázium Českolipská
Gymnázium Ústavní (8leté i 6leté studium)
Gymnázium Špitálská
Gymnázium J. Seiferta
Gymnázium Čakovice (6leté studium)
OA Karlín (4leté studium)
SOŠ a SOU Čakovice (4/3/2leté studium)


Přijímačky nanečisto:

Gymnázium GPF v Neratovicích
Gymnázium J. SeifertaINFORMACE k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia pro žáky 5. a 7. třídy  SŠ


Povinná jednotná zkouška v přijímacím řízení pro maturitní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) zahrnuje centrálně zadávané didaktické testy z předmětů český jazyk a literatura (ČJ L) a matematika a její aplikace (MAT) zhotovené společností CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Test z matematiky se skládá z uzavřených (5 alternativ odpovědí "multiple-choice", přiřazovací a dichotomické "ano-ne" úlohy) i otevřených úloh. U otevřených úloh se požaduje a hodnotí i postup řešení. Časový limit je 70 minut.

Test z českého jazyka a literatury obsahuje uzavřené (úlohy se 4 alternativami odpovědí "multiple-choice", přiřazovací, uspořádací úlohy s řazením podle vybraného kritéria, nebo dichotomické "ano-ne" úlohy) a otevřené úlohy. Na vypracování mají uchazeči 60 minut.

                 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

                              TERMÍNY

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ

 

obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 31. října 2020

ostatní obory vzdělání

do 31. ledna 2021

Odevzdání přihlášek na SŠ

 

obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

do 30. listopadu 2020

ostatní obory vzdělání

do 1. března 2021


Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně. Pro pro osmiletá a šestiletá gymnázia jsou stanoveny v prvním kole dva rovnocenné termíny:

 

 

  1. termín

  2. termín

Čtyřleté studium

12.4.2021

13.4.2021

Šestileté a osmileté studium (víceletá gymnázia)

14.4.2021

15.4.2021

Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory

12.5.2021 13.5.2021


V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené CERMATem.

Přihlášky k přijímacímu řízení
Uchazeč o studium na osmiletém gymnáziu může podat přihlášku ke studiu až na 2 gymnázia. Součástí přihlášky může být i doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
Termín předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení je sjednocen do 1. března 2020. Přihlášky se předkládají řediteli střední školy, do které se uchazeč hlásí.

Uchazeč a jednotná zkouška
V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije vždy lepší výsledek.

Náhradní termín jednotné zkoušky
Pokud se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k 1. či 2. termínu jednotné zkoušky a do 3 dnů se řádně omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termíny jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně: 1. termín 12. května 2021, 2. termín 13. května 2021.

Další informace a kritéria pro přijetí naleznete na internetových stránkách příslušných středních škol, kam přihlášku podáváte.  

Příprava na přijímací zkoušky

Vzorové i ostré testy CERMAT z minulých let doporučujeme vyzkoušet, viz odkaz:
http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-zkousky-srovnavaci-zkousky-testy/.
Zjistíte, jak vypadají záznamové archy, zadání úloh a časové limity. Zdarma je můžete stáhnout na stránkách CERMATu, případně je pohromadě najdete na webu:

http://www.kampomaturite.cz/prijimacky-na-ss-4/.

Další užitečné odkazy pro uchazeče, kteří se chtějí hlásit na střední školu:
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.stredniskoly.cz

S dotazy se můžete obrátit přímo na našeho kariérového poradce: Ing. Janu Dubnovou (e-mail: dubnova@skolahovorcovice.cz) nebo na ředitelku školy.

Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio