Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Zaměstnanci

 


 
vedení školy
ředitelka školy a statutární zástupce školy Mgr. Jana Hirková
zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň Mgr. Barbora Kosinová
zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň,
zástupce statutárního orgánu
Ing. et Bc. Miriam Kupková
třídní učitelé
třída I. A Mgr. Romana Harcubová
členka školské rady
třída I. B
Mgr. Barbora Kosinová
koordinátorka projetku PŠÚ
třída II. A Mgr. Jitka Rozová
třída II. B Mgr. Gabriela Hlavatá
třída III. A Mg. Andrea Nečasová
třída III. B Jana Bartošová, DiS.
třída IV. A Mgr. Jitka Vokšická
vedoucí předmětové komise
pro matematiku
třída IV. B Mgr. Magda Těšínská
třída V. A Ing. Jitka Brichtová
třída V. B Ing. Anna Fialová
třída VI. A Ing. et Bc. Miriam Kupková
třída VI. B Bc. Kristýna Mazaná
třída VII. A Ing. et Bc. Milada Zemanová
třída VII. B
Ing. Lucie Čemusová
IT a ŠVP koordinátorka
třída VIII. A Mgr. Alena Pikhartová
třída VIII. B
Mgr. Barbora Dvorská
třída IX. A Mgr. Dana Wimmerová
vedoucí předmětové komise
pro cizí jazyk
třída IX. B Ing. et Bc. Alžběta Škodová
koordinátorka projektů Erasmus+
ostatní učitelé a asistenti
učitelka INF a PV Mgr. Jana Hirková
mentor pro nové pedagogy 1. st. ZŠ,
uvádějící a párový pedagog (PP)
Mgr. Lenka Pázlerová
učitelka ČJL, VV, PČ Mgr. Irena Novotná Smíšková
učitelka AJ Mgr. Mariya Pytelová
učitel D a ZE Mgr. Adam Havlík, PhDr.
učitelka PŘÍ Mgr. Kateřina Jindrová
učitel FY, INF a PČ Mgr. Zdeněk Koudela
učitelka M Bc. Jana Severová
učitelka HV MgA. Martina Delišová
učitelka TV a AJ Mgr. Renata Vlasáková
učitelka přírodních věd a TV Mgr. Markéta Holanová
učitelka HV Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková
učitel HV Petr Kužvart
učitel INF - programování Mgr. Jan Dvorský
koordinátorka projektů ITI, Erasmus+
párový pedagog
Ing. Jana Dubnová
asistentka pedagoga v I. B Veronika Tagliagambe Poloučková
asistentka pedagoga v II. A Jaroslava Samborská
asistentka pedagoga v II. B Jana Králová
asistentka pedagoga ve III. A Dana Hrdinová
asistentka pedagoga ve III. B Lucie Demnerová
asistentka pedagoga ve IV. A Jana Polívková
asistentka pedagoga ve IV. B Andrea Křížová
asistentka pedagoga ve V. A Vladimíra Kulhánková
asistentka pedagoga ve V. B Markéta Krajčová
asistentka pedagoga v VI. A Martina Vodvářková
asistentka pedagoga v VI. B Barbora Kopecká
asistentka pedagoga v VII.A Daniela Brázdová
asistentka pedagoga v VII.B Miroslava Spoustová
asistentka pedagoga v VIII. A Helena Omachtová
asistentka pedagoga v IX. B
Eva Kálalová,
Monika Fléglová
   
vychovatelé - školní družina
vedoucí vychovatelka Marie Maximová
vychovatelka Dita Vojanová
vychovatelka Adéla Rektoříková
vychovatelka Tereza Kopecká
vychovatelka Zuzana Smetanová
školní poradenské pracoviště (ŠPP)
školní psycholog Mgr. Eva Zímová
speciální pedagog Mgr. Miluše Vartýřová
výchovný poradce pro 1. stupeň Mgr. Andrea Nečasová
výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. Jana Hirková
kariérní poradce Bc. Kristýna Mazaná
primární preventista pro 1. stupeň
koordinátor pro dopravní výchovu
Mgr. Lucie Dayef
primární preventista pro 2. stupeň Ing. Lucie Čemusová
provozní zaměstnanci
hospodářka školy a vedoucí čtenářského klubu Lucie Rafajová
ekonomka školy - finanční účetnictví Bc. Magdalena Duba
ekonomka školy - mzdové účetnictví Mgr. Tereza Vanya
hospodářka a vedoucí školní jídelny Iveta Hromasová
kuchařka Eva Šubrtová
kuchařka Martina Zúdorová
kuchařka Gabriela Cibeliusová
pomocná kuchařka Jana Uchytilová
technický pracovník - malá budova Roman Kříž
technický pracovník a IT - velká budova Milan Kotva
recepční - velká budova Miroslava Skořepová
uklízečka - malá budova Jana Berka
uklízečka - malá budova Jitka Melicharová
uklízečka - velká budova
Milena Bisová
Jana Murínová
uklízečka - velká budova Alexandra Šámalová
uklízečka - velká budova Jana Nešporová
uklízečka - velká budova Pavla Nováková
uklízečka - NEPA Iveta Vaverková
úklid venkovních prostor školy Václav Hříbal
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
poverenec@skolahovorcovice.cz
 
E-mailový kontakt na zaměstnance školy uvádějte ve tvaru:
prijmeni@skolahovorcovice.cz

 
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio