Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

Zápis do MŠ

1) Mimořádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
proběhne v termínu 2. 2. 2021 od 14:00 hodin v budově MŠ
Mimořádný zápis v naší mateřské škole proběhne bez přítomnosti dětí
a převážně elektronickou formou, bez nutné osobní účasti. Děti, které budou přijaté při tomto zápise,
by měly do MŠ nastupovat ode dne 1. 4. 2021, pokud se však stavba ještě neprodlouží.
Vše tedy závisí na ukončení všech prací v nové MŠ. Přijato bude 24 dětí.
Všechny informace o postupu a o potřebných dokumentech naleznete níže, pod kapitolou Průběh mimořádného zápisu.

2) Řádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
proběhne v termínu 14. 5. 2021 od 14:00 hodin v budově MŠ
Pokud bude stále nepříznivá hygienická situace, pak tento řádný zápis v naší mateřské škole proběhne bez přítomnosti dětí
a převážně elektronickou formou, bez nutné osobní účasti. Informace v této věci budeme upřesňovat.
Ve školním roce 2021/2022 budeme přijímat do MŠ jen tolik dětí,
kolik dětí bude odcházet do základní školy, tuto informaci budeme znát až po uskutečnní zápisů do ZŠ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zároveň upozorňujeme rodiče dětí, kterým nebude vyhověno v přijetí dítěte z důvodu nedostatečné kapacity v naší MŠ,
protože matriční počet starších dětí je v tomto roce vysoký, aby využili v takovém případě umístění dítěte v další z MŠ v Hovorčovicích
MŠ Beruška, viz kontakt: www.skolkaberuska.cz (s kapacitou pro 46 dětí).
 
Průběh mimořádného zápisu (dne 2. 2. 2021)
 
V případě, že si rodiče nejsou jistí nástupem jejich dítěte do mateřské školy a mají možnost být s dítětem ještě další rok doma, prosím, učiňte tak. Dítě je pro MŠ zralé nejdříve ve 3 letech, některé děti až ve 4 letech. Předpokladem je, že bude dítě zvládat sebeobslužné návyky (do MŠ již není možné chodit s plenkami).

Děti budou do mateřské školy přijímány na základě následujících kritérií, která si pečlivě pročtěte.
 
Dokumenty, které k mimořádnému zápisu dokládáte:
  1. kompletně vyplněná žádost
  2. kompletně vyplněná přihláška (včetně potvrzení dětského lékaře - toto potvrzení nemusí dokládat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tzn. děti, které ke dni 31. 8. 2020 dovrší pět let) s lékařem je možné se dohodnout na dodání potvrzení elektronickou formou - proto volejte lékaře předem telefonicky; pokud rodiče předali platné lékařské potvrzení při řádném zápise v minulém roce naší škole, pak ho znovu dodávat nemusí - lékařské potvrzení je platné 1 rok.
  3. potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci Hovorčovice (stačí požádat OÚ telefonicky, že žádáte o toto potvrzení a obec nám potvrzení o trvalém pobytu zašle do naší datové schránky; obec bude telefonáty žadatelů evidovat), pokud rodiče předali toto potvrzení při řádném zápise v minulém roce naší škole, pak ho znovu dodávat nemusí.
  4. kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte
  5. kopie rodého listu dítěte.

Tyto dokumenty doručte mateřské škole max do 2. 2. 2021 jedním z těchto způsobů:
1) zašlete vše doporučeně poštou na adresu školy: Mateřská škola Hovorčovice, p.o., Bořanovická 114, 250 64 Hovorčovice;
2) přineste vše osobně a předejte dokumenty pí hospodářce MŠ, Andree Setničkové (denně od 9:00 - 12:00 hodin); předem se na předání domluvte na telefonu:
 725 835 416, 311 233 371 nebo e-mailu: jidelnams@skolahovorcovice.cz;
3) pošlete všechny dokumenty datovou schránkou na adresu školy: vcntiup (zasílání datových zpráv je v současné situaci poskytováno zdarma).
Zaslání uvedených dokumentů e-mailem na: reditel@skolahovorcovice.cz je možné jen v případě, že disponujete elektronickým podpisem.

Po obdržení všech žádostí zašleme všem rodičům evidenční číslo, pod kterým bude dítě při zápisu evidováno. Ředitelka školy vydá ode dne 2.2. 2021 do 30ti dní rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.
Výsledky zápisu budou vyvěšené na úřední desce webových stránek MŠ; poštou obdrží rozhodnutí jen ti, kteří nebyli přijati. Zveřejnění na webových stránkách se u přijatých dětí považuje za doručené.

V případě dalších dotazů pište na: infoms@skolahovorcovice.cz.
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio