Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

Provozní doba mateřské školy

Provozní řád Mateřské školy Hovorčovice:
Adresa odloučeného pracoviště: Bořanovická 114, Hovorčovice, PSČ 250 64
IČ: 70 999 431
Tel: 311 233 372
e-mail: infoms@skolahovorcovice.cz
kapacita MŠ: 88 dětí
kapacita ŠJ: 102 strávníků
Provozní doba: 7:00 – 17:15 hodin.
Příchody dětí do MŠ: do 8:05 (v 8:15 hodin se budova již zamyká)
Vyzvedávání dětí: 12:15 - 12:45 hodin, odpoledne pak 14:50 - 17:05 hodin
Omluvy dětí a odhlašování obědů: telefonicky nebo sms - mobil MŠ (+420 725 835 416), osobně, e-mailem, písemně do sešitu v šatně nejpozději do 7:30 hodin daného dne.
 
Organizace školního roku 2020/2021:
 
 • zahájení: úterý 1. září 2020
 • konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
 • konec 2. pololetí: středa 30. června 2021
 • zahájení dalšího školního roku: středa 1. září 2021

Svátky a přerušení provozu v rámci školního roku:
 
 • Den české státnosti: pondělí 28. září 2020
 • Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října 2020
 • Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020
 • Přerušení provozu o vánočních prázdninách: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021
 • Přerušení provozu o jarních prázdninách: pondělí 8. března - neděle 14. března 2021
 • Velký pátek: pátek 2. dubna 2021
 • Velikonoční pondělí: pondělí 5. dubna 2021
 • Svátek práce: sobota 1. května 2021
 • Den vítězství: sobota 8. května 2021
 • Přerušení provozu o letních prázdninách: čtvrtek 19. července 2021 - úterý  31. srpna 2021.

V období letních prázdnin bude v naší MŠ a v MŠ Předboj zajištěn letní provoz v období prvních 14. dní a posledních 14. dní letních prázdnin. Přesné termíny uveřejníme do 30.4.2021 na tomto místě.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 BUDE ZAHÁJEN V ÚTERÝ 01.09.2020

Obvyklý denní program naší mateřské školy
7:00 – 8:00: ranní setkání dětí ve svých třídách, spontánní hry dětí, které se uplatňují při příchodu dětí a v odpoledních hodinách, též s možností využití prostoru k individuální péči nebo k práci s dětmi v malé skupině
8:00 – 8:30: společné přivítání dne, kamarádů v ranním kruhu - „sluníčku“, řízené tělovýchovné aktivity ukončené relaxační chvilkou
8:30 – 9:05: hygiena a svačina
9:05 – 9:45: dopolední, didakticky zaměřené činnosti dle témat v TVP, jazykové chvilky s propojením na naše etická pravidla, na závěr opět setkání v „hodnotícím kruhu“ – zhodnocení, jak a co se nám povedlo či nepovedlo
9:45 – 11:30: hygiena, převlékání a příprava na pobyt venku, pobyt venku s herními činnost-mi na zahradě a v přírodě (pohybové aktivity jsou zařazovány během celého dne)
11:30 – 12:15: příprava na oběd, oběd
12:15 - 14:15: odpočinek, spánek - dle individuálních potřeb dítěte, zařazování relaxačních a dechových cvičení, klidových činností dětí s individuální logopedickou péčí a s individuální prací dle plánů pro děti s odkladem školní docházky (dětem s nižší potřebou spánku bude nabízen náhradní program)
14:15 - 14:30: převlékání
14:30 - 14:50: hygiena, svačina
14:50 - 17:05: odpolední činnosti dle zájmu dětí, společenské hry, dle počasí pobyt venku, prostor pro individuální práci s dětmi.

Nadstandardní aktivity:
jóga pro děti, stimulační programy pro předškolní děti, výuka angličtiny, logopedická prevence pro děti

spontánní hra3x denně
činnost řízená pedagogem2x denně
pohybové aktivity4x denně
při pohybových aktivitách probíhá otužování:
větrání – denně
přiměřené oblékání – denně
pobyt na čerstvém vzduchu – dle počasí
sprchování při letním počasí
pobyt venku – školní zahrada vybavená herními prvky pro děti, vycházky do blízkého okolí, výlety
odpočinek – respektování individuálních potřeb dětí
ukládání lehátek – stohování na místě určeném
ukládání lůžkovin – ve skříních, jež jsou pro tento účel určené
stravování – vlastní kuchyně a výdejna pokrmů
stravování při svačinách probíhá samoobslužně ve třídách
pitný režim - celodenní, samoobslužný z nápojových nádob, doplňování čerstvých nápojů
použité nádobí - děti samy uklízí na sběrné místo, nádobí se dále sklízí do jídelních výtahů
způsob nakládání s prádlem – čisté je uloženo ve skříních určených pro tento účel
použité je skladováno v kabinetu v prodyšných nádobách
výměna prádla: ručníky 1x týdně
ložní prádlo 1x za tři týdny
způsob praní prádla: prádelna v Měšicích
jednorázové a jiné obaly jsou tříděny a odnášeny do sběrných kontejnerů u zahrady MŠ
údržba zahrady: rozsáhlejší – zřizovatel; drobnější – školnice

V Hovorčovicích dne 26. 8. 2020

Mgr. Jana Hirková
  ředitelka školy
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio