Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Školní jídelna

Naše nová školní kuchyně zahajuje provoz 4. 9. 2017.
V prvních týdnech nového školního roku bude připravovat pouze jeden hlavní chod v tomto složení:
MENU 1
Polévka
Hlavní jídlo masové nebo bezmasé, včetně přílohy + doplněk k jídlu (salát, moučník, ovoce apod.)
Nápoj (výběr z čaje slazeného, neslazeného, mléko, voda  nebo ovocný nápoj).

 
Ceny jídel
Žáci 1. stupně ZŠ 25,00 Kč / 1 oběd
Žáci 2. stupně ZŠ 28,00 Kč / 1 oběd
Zaměstnanci OÚ a veřejnost 68,00 Kč / 1 oběd
 
Doba výdeje jídel
Veřejnost do jídelních nádob 11:15 – 11:30 hodin
Žáci a zaměstnanci ZŠ             11:30 – 14:00 hodin
Zaměstnanci OÚ a veřejnost 13:00 – 14:00 hodin

Způsob objednávání
Jídlo je možné objednávat přes elektronický stravovací systém: www.strava.cz, kdy každý strávník po přihlášení v naší školní jídelně obdrží za zálohovou úplatu čip a zároveň přístupový kód do stravovacího systému.
Způsob odhlášení/přihlášení oběda
Na stránkách www.strava.cz je možné provádět změny nejpozději jeden pracovní den předem, do 13.00 hodin.

Stravování žáků v době jejich nemoci
Dle školského zákona č. 561/2004 §119 se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005 §4 odst. č. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Pokud dítě onemocní a rodiče si oběd nestačí odhlásit, tak první den nemoci si mohou oběd odnést domů ve vlastním jídlonosiči v době od 11:15 do 11:30 hod.

Další dny si strávník stravu odhlásí, jinak musí hradit plnou nedotovanou cenu oběda, tj. 68,- Kč.

Odhlašování stravného
Pokud žák onemocní, je možno si vyzvednout jídlo do jídlonosičů pouze první den začátku nemoci. Další dny musí rodiče obědy odhlásit. Na dotované obědy mají podle zákona nárok pouze děti, které se zúčastňují výuky, nikoliv děti nemocné ( vyhl. MŠMT č.69/2004 o škol. stravování ).
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení
Adresa datové schránky: vcntiup

K.A.H. Studio