Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Platby základní školy

Platby za stravování / obědy

budou hrazeny zálohově na měsíc dopředu na bankovní účet č.: 271454661/0300 s uvedením jména, příjmení a VS dítěte.
Variabilní symbol (VS) bude strávníkovi přidělen v posledním srpnovém týdnu.
 
Výše měsíčních záloh
Žáci 7 - 10 let ZŠ   650,00 Kč
Žáci 11 - 14 let ZŠ   700,00 Kč
Žáci 15 let a více   750,00 Kč
Zaměstnanci ZŠ 1.200,00 Kč
Zaměstnanci OÚ a veřejnost 1.400,00 Kč
Konečné zúčtování záloh na stravné a výplata případných přeplatků bude provedeno na konci školního období, v červnu.
 

Platby za školní družinu

budou hrazeny pololetně, vždy k 15.9. a k 15.2. daného roku, na bankovní účet č.: 201211998/0300 s uvedením jména a příjmení dítěte.
 
Výše pololetní částky
1 dítě 1.750,00 Kč

Platby za AKCE pořádané základní školou

Platby za jednorázové akce, pořádané školou (např. škola v přírodě, bruslení, výlety, apod.)   
hraďte výhradně na bankovní účet č.:  265602170/0300 s uvedením jména a příjmení dítěte.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio