Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

ZPRÁVY UMĚLECKÉ AKADEMIE

19. října 2021
Rodičovská setkání MROŠ
Milí rodiče,
rádi bychom zavedli pravidelná rodičovská setkání pořádaná spolkem rodičů a přátel školy MROŠ.
Tato neformální setkání jsou otevřená každému zájemci. Měla by sdružovat rodiče dětí docházejících do školy a školky, dát prostor k diskuzi o tématech týkajících se naší hovorčovické školy, vzdělávání našich dětí, života naší obce… Jedním z cílů je také sbírat podněty pro akce, které byste chtěli organizovat nebo se jich účastnit (vzdělávací přednášky, bazar oblečení, sportovních potřeb, hraček a knih, putovní permanentky do divadla, skupinové výlety na zajímavé akce nebo místa, další zájmové kroužky...) a propojovat lidi podobných zájmů a názorů.
Kavárny by měly být pravidelné, věnovali bychom se na nich předem domluvenému tématu, můžeme na ně zvát i učitele či jiné odborníky na dané téma. 
Přijďte tedy na dobrou kávu nebo čaj, a pokud již teď víte, co byste rádi probrali s ostatními rodiči, napište nám na mail spolek.mros@gmail.com.
 Těšíme se na Vás v úterý 19. října v 18 hod ve třídě družiny v malé škole.
 
Za spolek MROŠ
Jana Šťastná a Jana Bartošová
23. září 2021
Platba školného v Umělecké akademii
Školné v Umělecké akademii pro školní rok 2021/2022 je 2500,- Kč/pololetí. Kurzovné je splatné do 15. října. Platby zasílejte na účet spolku MROŠ: 2300864897/2010. Předem děkujeme za dodržení termínu splatnosti a přejeme všem žákům, aby si letošní rok v Akademii užili bez omezení a těšíme se opět na jejich vystoupení!
8. září 2021
Rozvrh a platba školného v Umělecké akademii
Vážení rodiče,

rozvrh hodin v Umělecké akademii obdržíte od svých lektorů. Rozvrh reflektuje vyučování žáků, provozní potřeby družiny a školy a časové možnosti lektorů a nelze jej měnit. Prosíme, potvrďte lektorům obratem Váš zájem a pokud budete mít další otázky týkající se výuky, neváhejte se lektorů zeptat. Rádi Vám je zodpoví.
Školné v Umělecké akademii pro školní rok 2021/2022 je 2500,- Kč/pololetí. Kurzovné je splatné do 15. října. Platby zasílejte na účet spolku MROŠ: 2300864897/2010, do popisu platby uveďte zkratku kurzu (KYT, FLE, KRU, KLA) a jméno dítěte. Pokud potřebujete vystavit fakturu, zašlete nám potřebné informace na adresu spolek.mros(z)gmail.com. 
Předem děkujeme za dodržení termínu splatnosti a přejeme všem žákům, aby si letošní rok v Akademii užili bez omezení a těšíme se opět na jejich vystoupení!
17. května 2021
Zahájení prezenční výuky v UA
Milí rodiče a žáci,
s radostí oznamujeme, že od 17. května obnovujeme prezenční individuální výuku v Umělecké akademii. Lektoři žáky kontaktují v organizačních záležitostech, rozvrh zůstává stejný jako na začátku školního roku a po dobu distanční výuky. Těšíme se, že se po dlouhé době opět uvidíme a zahrajeme si! Prezenční výuka je samozřejmě podmíněna dodržováním platných hygienických opatření, na to jsou děti již zvyklé, a vstup třetích osob do budovy školy je zakázán. Děkujeme za pochopení!
12. dubna 2021
Výuka v Umělecké akademii dále on-line
Vážení rodiče, milí žáci,
výuka v Umělecké akademii prozatím pokračuje on-line, režim ZUŠ se na naše aktivity nevztahuje. Návrat k prezenční výuce budeme zvažovat s ohledem na platná vládní nařízení a na provozní možnosti ve škole, kde sdílíme výukové prostory. Budeme Vás včas informovat. Těm šťastnějším přejeme úspěšný návrat do školy a všem pevné zdraví a nervy!
7. února 2021
Nové pololetí v Umělecké akademii
Vážení rodiče,
výuka v Umělecké akademii vstoupila do druhého pololetí a ač bychom si všichni přáli změnu, musíme k naší velké lítosti i nadále pokračovat distanční formou. Ta je v uměleckých oborech zvlášť náročná a osobní zkušenost a prožitek z prezenčních hodin opravdu chybí. O to víc bychom chtěli pochválit všechny žáky za jejich výdrž a pokroky, kterých i přes všechny obtíže za první poletí dosáhli. Žáci obdrželi pololetní hodnocení od svých lektorů přímo do Teams. Velké poděkování patří i Vám rodičům - za Vaši trpělivost a neutuchající podporu dětí v jejich hudebním rozvoji.
Všichni upřímně doufáme, že budeme mít možnost vrátit se k prezenční výuce alespoň na část druhého pololetí a že se společně setkáme při vystoupení na závěr školního roku. Držme si palce!
Zároveň děkujeme za úhradu školného za druhé pololetí. Pro zajištění fungování Umělecké akademie na naší škole se jedná o stěžejní finanční prostředky, bez kterých se neobejdeme.
Přejeme všem pevné zdraví a dětem radost z hudby!  
2. prosince 2020
Kroužky v ZŠ a výuka v Umělecké akademii
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že všechny zájmové kroužky budou do konce roku v naší škole uzavřené. Pokud bude v novém roce situace příznivá, budeme řešit obnovení kroužků až od ledna 2021. Individuální výuka v Umělecké akademii pokračuje do odvolání distanční formou. Děkujeme za pochopení a všem Vám přejeme klidný a ve zdraví prožitý Advent
11. října 2020
Umělecká akademie - přechod na distanční výuku
Vážení rodiče, milí žáci,
ač neradi, musíme i v Umělecké akademii v souvislosti s platnými mimořádními opatřeními přejít od 12.10. na distanční výuku. Lektoři Vás budou kontaktovat, aby se domluvili na termínech výuky. Ta bude probíhat opět přes TEAMS, přístupy jsou stále platné.
Distanční forma výuky se týká nástrojů, výuku kolektivních kurzů - pěvecký sbor, muzicírování a dramatický ateliér - musíme od 12.10. přerušit. Pokud se epidemiologická situace po říjnu nezlepší, budou kolektivní kurzy zrušeny v rámci celého 1. pololetí. Držme si palce, ať se tak nestane! Děkujeme za pochopení.
2. října 2020
Volnočasové aktivity v ZŠ od 5.10.
Vážení rodiče, milí žáci,
volnočasové aktivity v ZŠ (tzn. kurzy Umělecké akademie, sportovní a zájmové kroužky pořádané 3. osobami) pokračují od pondělí 5.10. v režimu opatření vztahujících se na hromadné akce, tzn. max. 10 osob, povinnost používání roušek (vyjma dechových nástrojů), dodržování odstupu a zákaz zpěvu (zrušena výuka školního pěveckého sboru a muzicírování). Opatření zákazu osobní přítomnosti žáků na výuce platná pro ZUŠ a střediska volného času se na nás nevztahují! Stanovisko bylo konzultováno s KHS i právním oddělením.
29. září 2020
Platba školného v Umělecké akademii
Vážení rodiče,
pokyny k platbě školného v Umělecké akademii na 1. pololetí 2020/2021 jsou následující:
 
  • Výuka na nástroje:          2 200 Kč/pololetí,
  • Školní sbor, muzicírování: vyúčtování školného provedeme až v prosinci 2020 na základě skutečně odučených lekcí, pro Vaši informaci školné na pololetí je 2 000 Kč, z minulého pololetí se převádí nevyčerpané školné ve výši 1630 Kč.
  • Dramatický ateliér: vyúčtování školného provedeme až v prosinci 2020 na základě skutečně odučených lekcí, pro Vaši informaci školné na pololetí je 2 000 Kč, z minulého pololetí se převádí nevyčerpané školné ve výši 1 050 Kč.


Číslo účtu: 2300864897/2010, do popisu uveďte jméno žáka a zkratku kurzu.


V případě omezení/zrušení prezenční výuky bude výuka na nástroje dál probíhat distanční formou. Po dohodě s lektorem mohou distanční formu výuky náhradou za prezenční využít i žáci, kteří budou zařazeni do karantény. U kolektivních kurzů (sbor, muzicírování, dramatický ateliér) budeme muset výuku v případě omezení/zrušení prezenční výuky přerušit.
Děkujeme za pochopení!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio