Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

1. září 2020
Zvýšení cen stravného od září 2020
Vážení rodiče,
abychom mohli i nadále zachovat kvalitu a pestrost stravy pro Vaše děti  a dále splňovat a dodržovat  přísná pravidla plnění spotřebního koše, jsme nuceni vzhledem k soustavnému zdražování potravin od 01.09.2020 zvýšit ceny za stravné.
Školní jídelna se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování. Cena stravného je stanovena dle finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č.2 této vyhlášky.

Cena stravného:
a)kategorie věk 3-6 let
Výše záloh pro celodenní stravování (kategorie 3-6 let): 850,00 Kč/měsíc 
Výše záloh pro polodenní stravování (kategorie 3-6 let): 700,00 Kč/měsíc 
* Přesnídávka 9,- Kč
* Oběd 25,- Kč
* Svačina 9,- Kč
b) kategorie věk 7 let
Výše záloh pro celodenní stravování (kategorie 7 let): 950,00 Kč/měsíc 
Výše záloh pro polodenní stravování (kategorie 7 let): 800,00 Kč/měsíc  
* Přesnídávka 11,- Kč
* Oběd 30,- Kč
* Svačina 10,- Kč

Podrobné informace o výši záloh a ceník stravného jsou uvedeny na našem webu v sekci: ŠKOLA x ŠKOLNÍ JÍDELNA
Děkujeme za pochopení.
 
 
 
31. srpna 2020
Rozloučení s předškoláky v MŠ
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci, která toto pololetí probíhala, se s našimi předškoláky slavnostně rozloučíme v pondělí 31. srpna od 16:00 hodin na zahradě naší MŠ. Programem nás bude provázet "Gábina a Katka".
Těšíme se na toto poslední společné setkání s našimi dětmi, které 1. září nastoupí do základní školy.
18. srpna 2020
Možnost přijetí do MŠ
Vážení rodiče nepřijatých dětí do MŠ,
na tomto odkaze naleznete volná místa v mateřských školách Prahy 8, kam své dítě můžete ještě nyní přihlásit.
29. června 2020
Vyúčtování plateb v MŠ
PLATBY MATEŘSKÉ ŠKOLY - ŠKOLNÉ
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci v ČR byl od března 2020 do června 2020 upraven provoz mateřské školy.
Z tohoto důvodu bylo výše školného kráceno podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, § 6, odst. 5.   Výpočet školného uvádíme viz.: níže.
Výše školného bylo vyúčtováno následovně, uvádíme podrobný přehled, abyste věděli, jaké platby škole za toto období máte uhradit:
BŘEZEN 2020 :      220,- Kč 
 • Školné za měsíc březen se týká všech dětí, které platí školné.
DUBEN 2020:             0,- Kč
 • Školné za měsíc duben 0,- Kč – mateřská škola uzavřena
KVĚTEN 2020:       160,- Kč
 • Školné za měsíc květen se týká pouze dětí, které byly nahlášeny a  přijaty do skupiny ( skupina od 25.05.2020 – do 30.06.2020)
ČERVEN 2020:       605,- Kč
 • Školné za měsíc červen se týká pouze dětí, které byly nahlášeny a  přijaty do skupiny ( skupina od 25.05.2020 – do 30.06.2020)
ČERVENEC 2020: 196,- Kč
 • Školné za měsíc červenec se týká všech dětí, které platí školné, a to i v případě že tento prázdninový provoz nevyužijí.
 
V případě dalších dotazů pište na e-mail: jidelnams@skolahovorcovice.cz, nebo volejte na číslo 725 835 416 – hospodářka MŠ Andrea Setničková.
 
Veškeré přeplatky na kontech strávníků budou vráceny po ukončení školního roku 2019/2020. Vyúčtování proběhne k datu 31. 07. 2020, případné přeplatky po odečtení záloh (stravné) budou vráceny v měsíci srpnu 2020 zpět na Váš účet.
 Děkujeme Všm za spolupráci v této věci.

 
 
 
 
27. června 2020
Zápis ze schůzky rodičů
nově přijatých dětí:
 • Sledujte pravidelně náš zdroj informací – školní webové stránky: www.skolahovorcovice.cz (červený modul pro MŠ)
  POZOR každá z našich škol má obsah úřední desky jiný (zde jsou zveřejňované informace dle legislativy) – tuto úřední desku naleznete ve webovém okně MŠ modulu vpravo nahoře. Informace pro rodiče jsou umístěny dále i na nástěnce MŠ (u vstupu) a nástěnkách jednotlivých tříd (v šatnách a na chodbě).
 • Nejdůležitější dokumenty MŠ:
 1. Školní řád – pečlivě si ho pročtěte, dozvíte se zde vše o provozu v MŠ.
 2. Školní vzdělávací program: „Poznáváme se sluníčkem“ – pokud se chcete dozvědět vše o výchovně - vzdělávacím procesu, pak si tento dokument pročtěte.
 • Důležité e-maily:
          e-mail pro mateřskou školu:                                              infoms@skolahovorcovice.cz
          ředitelka školy - Mgr. Jana Hirková:                                    reditel@skolahovorcovice.cz
          zástupce ředitelky pro MŠ - Mária Laube:                         laube@skolahovorcovice.cz
          ostatní pedagogové MŠ – mail ve tvaru:                           příjmení@skolahovorcovice.cz
          omluvy dětí u hospodářky MŠ (pí Andrea Setničková):  jidelnams@skolahovorcovice.cz.
 • Seznam dětí rozřazení dětí do tříd bude vyvěšeno na webu MŠ během měsíce srpna, v sekci "třídy".
          (heslo pro přístup na web rodiče obdrželi na schůzce), na každý rok je rodičům předáno heslo nové; tzn. nyní předané heslo            je platné do 31. 8. 2020.
 • Provoz školy probíhá od 7:00 - 17:15 hod., přičemž příchody dětí jsou možné do 8:05 hod., v 8:15 hod. se škola pro všechny uzamyká, děti si rodiče mohou vyzvednout po obědě od 12:15 - 12:45 hod. a odpoledne od 14:50 - 17:05 hod., v 17:15 hodin se škola zamyká. (10 min. časové rezervy ráno a podvečer máte s dítětem na to, aby se dítě stačilo v klidu převléknout).
 • Absence dítěte ve škole se omlouvá nejpozději do 7:30 hod. daného dne, později již nelze stravu nepřítomného dítěte odhlásit. (Info o platbách škole).
 • Dbejte, prosím, na správnou obuv a oblečení dětí (jak v interiéru, tak venku). Prosím, zajistěte dětem vhodné a kvalitní přezůvky a pravidelně kontrolujte, zda dítěti obuv není malá. Zároveň dejte dítěti k dispozici dostatek náhradního oblečení na ven i dovnitř a vše PODEPIŠTE, děti si své věci nepoznají. Snažíme se s dětmi chodit ven za každého počasí a pamatujte, prosím, na to, že neexistuje špatné počasí, ale jen špatně oblečené dítě. Určitě se snažte dětem dávat oblečení pohodlné a takové, které si dokáže samo obléci. (Co děti potřebují při nástupu do MŠ).
 • Podávání léků dětem ve škole není možné, jen v případě, že se jedná o závažné onemocnění, jako je např. astma, těžká alergická reakce, apod.; v takovém případě lékař předem předepíše postup podávání léku pro učitele, přičemž rodič k tomuto podávání doloží svou písemnou žádost.
 • Předávání dítěte ve škole, rodič předává a přebírá své dítě ve škole tak, aby rodič i učitel o této skutečnosti věděli, tzn. z OČÍ do OČÍ. Od doby převzetí dítěte rodičem si za dítě již zodpovídá sám, stejně tak všichni rodiče zodpovídají za své děti, které do MŠ nedocházejí, a to po celou pobytu na území školy, proto, prosím, dbejte o dostatečnou bezpečnost vašich dětí.
 • Zmocnění - pokud si má dítě ze školy odvádět jiná osoba nežli rodič, pak je nutné na 2. straně evidenčního listu zapsat jména pověřených osob k odvádění dítěte a připsat i jejich čísla OP, případně vyplnit na dané osoby zmocnění. Pokud bude vyzvedávat dítě nezletilé, je nutné škole dodat speciální zmocnění pro nezletilou osobu.
 • Přerušení provozu MŠ: 1 týden v období vánočních prázdnin, 1 týden v období jarních prázdnin a v období letních prázdnin (celé letní prázdniny bude provoz přerušen, kromě 2 týdnů provozu v naší MŠ (první dva týdny v červenci); kromě toho bude rodičům poskytnut provoz v MŠ Předboj (poslední dva týdny v srpnu). Přesné termíny budou upřesněny na webu MŠ, a to vždy do konce dubna aktuálního roku).
 • Zdravotní stav dítěte a nemoci v MŠ: dítě je do školy přijaté jen tehdy, pokud nevykazuje žádné příznaky nemoci. Děti nemocné jsou vraceny do domácího léčení. Zaměstnaní rodiče mají možnost čerpat u svého zaměstnavatele POČR (placené ošetřování člena rodiny), nelze naši školu zaměňovat se zdravotním zařízením. Dítě má nárok na klidné doléčení v domácím prostředí a předem Vás prosíme, abyste své děti v případě nemoci nechali doléčit doma, aby se nákaza nepřenášela na ostatní zúčastněné ve škole. Do školy nejsou přijaté ani děti po úraze, které mají sádru a stejně tak děti, které mají vši a nebyly odstraněny i všechny hnidy z jejich vlasů. Prosíme Vás o pečlivé dodržování těchto pravidel, abychom předcházeli dalšímu rozšíření. V případě infekčních chorob, jako jsou např. neštovice, spálová angína, apod. je nutné školu neprodleně o této skutečnosti informovat, abychom mohli zajistit dezinfekci třídy, ve které se nákaza vyskytla.
 • Pojištění na storno poplatky: v případě třístranného vztahu RODIČ-MŠ-CIZÍ DODAVATEL, jedná se např. o školu v přírodě, kdy se škola smluvně zaváže k odběru nabízené služby na základě vašich závazných přihlášek, vy za službu zaplatíte, škola podepíše smlouvu a uhradí smluvní částku a těsně před uskutečněním akce dojde např. k onemocnění dítěte, a to se akce nemůže účastnit. V takovém případě nemáte nárok na vrácení peněz. Je nutné, abyste si buď zajistili náhradníka, nebo si můžete sjednat u vaší pojišťovny klasické pojištění na storno poplatky. Nepodceňujte tuto skutečnost, stále se rodiče v takovém případě diví, že jim nelze platby vrátit. Pojištění si raději zajistěte, abyste měli jistotu vrácení peněz.
 • Plánované akce – každý měsíc probíhá v MŠ divadelní představení, výlety, přednášky, apod., soupis všech Akcí bude vyvěšen na webu a též na informační nástěnce v MŠ. Aby mohly tyto akce proběhnout, prosíme rodiče o roční sponzorský dar ve výši: 1.500,00 Kč.
 • Plánované kroužky v novém školním roce:
  Přehled kroužků naleznete zde. Na kroužky můžete své dítě hlásit již nyní, a to přímo uvedeným lektorům na e-mail.
 • Provoz na počátku roku ve třídě nejmenších dětí (v BERUŠKÁCH): na počátku roku bychom všem rodičům nových dětí doporučili, aby své děti minimálně první dva týdny nechávali ve škole jen do oběda, mají tak lepší možnost postupně si na nové prostředí zvyknout. Rodiče mohou s dětmi z počátku ve škole pobývat a až později je vhodné nastavit i odpolední pobyt dítěte ve škole. U většiny dětí totiž při spánku ve škole dochází k nákaze, protože alergeny a bakterie se udržují zejména 30 cm od země. Desatero pro rodiče nově přijatých dětí.
Prosím, připravte děti na pobyt v MŠ tím, že je naučíte samostatnosti, přestaňte jim pomáhat a motivujte je k sebeobslužným činnostem.
Děkujeme za pozornost a těšíme se na setkání s dětmi i s vámi v září 2020.
 
 Pozn. – rodiče odevzdají před nástupem dítěte do MŠ tyto vyplněné dokumenty:
 1. Evidenční list (v něm již není potřebné vyplňovat lékařské potvrzení, to již všichni máte v příhlášce)
 2. Dotazník pro rodiče nových žáků (info o dítěti)
 3. Přihláška ke stravování.
 
26. června 2020
Info o prázdninovém provozu
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MŠ Hovorčovice (1.7. – 10.7. 2020 – 7 dní):
PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO V DOBĚ LETNÍHO PROVOZU:
Vážení rodiče,
v období letních prázdnin je zabezpečen provoz naší MŠ na daný počet závazně přihlášených dětí (přihlašování probíhalo v termínu od 29.04.2020 do 31.05.2020 prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našem webu).

ŠKOLNÉ
Rádi bychom Vás upozornili na to, že vzhledem k tomu, že naše mateřská škola poskytuje provoz i o prázdninách (7 dní), jsou všichni zákonní zástupci povinni za své dítě zaplatit školné, a to i v případě, že tento prázdninový týden nevyužijí.
Poměrná částka školného za tyto dny činí : 196,00 Kč.
Plaťte ji, prosím, běžným způsobem na bankovní účet: 201 211 998 / 0300 se jménem dítěte.
 
Platba se týká pouze dětí, které tento školní rok 2019/2020 platí měsíčně školné ve výši 605,- Kč.
 
Děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ školné neplatí.
 
STRAVNÉ
(Platí pouze přihlášené děti k letnímu provozu)
stravné: 252,00 Kč pro děti 3-6 let
stravné: 294,00 Kč pro děti 7 let
(Plaťte ji, prosím, běžným způsobem na bankovní účet 216 825 052 / 0300 se jménem dítěte).
V rámci rentability bude provedena objednávka potravin dle počtu závazně přihlášených dětí, a to na základě určeného finančního normativu. Z tohoto důvodu bude cena stravného za letní provoz pevně daná a nevratná. Úplata za školní stravování (stravné) je určena výší finančního normativu na nákup potravin.
VÝŠE UVEDENÉ PLATBY MUSÍ BÝT UHRAZENY DO 30.06.2020.
PŘEDEM VÁM DĚKUJEME
 
24. června 2020
Schůzka rodičů dne 24. června
Vážení rodiče nově přijatých dětí,
rádi bychom vás pozvali na informační schůzku do naší MŠ ve středu 24. června od 17:00 hodin.
Tato schůzka bude probíhat bez přítomnosti dětí.
Těšíme se na Vás.
kolektiv MŠ Hovorčovice
22. června 2020
Spálová angína
Vážení rodiče,
ve třídě MYŠEK se projevila spálová angína, proto nepodceňujte zdravotní stav svých dětí a již při prvních příznacích nemoci navštivte lékaře. O příznacích tohoto onemocnění si můžete přečíst ZDE.
29. května 2020
Výsledky zápisu do MŠ
Vážení rodiče,
dnes jsme zveřejnili výsledky zápisu do MŠ, k zápisu se přihlásilo celkem 49 uchazečů, volných míst jsme měli jen 26, proto bylo přijato 26 dětí a jedno dítě bylo přijato k individuálnímu vzdělávání, tzn. fyzicky do naší MŠ docházet nebude.
Všech 22 dětí, které nebyly přijaté mají možnost účastnit se dodatečného zápisu, který proběhne dne 27. 11. 2020 v naší MŠ. V rámci tohoto dodatečného zápisu budeme moci přijmout dalších 24 dětí, ale až od ledna 2020, kdy by již mělo být hotové detašované pracoviště naší MŠ v ulici V Lánech (u sáňkovacího kopce).
Informace k odvolání: Pokud by někdo z rodičů chtěl podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, upozorňuji na tu skutečnost, že v rámci odvolání ani já ani KÚ nemá možnost zvrátit rozhodnutí, když je vyčerpána kapacita školy. Odvolání se podává jen v případě, pokud v rozhodnutí dojde k formální chybě.
Výsledky zápisu naleznete na naší úřední desce.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
20. května 2020
Výsledky dotazníku
Vážení rodiče,
děkujeme za nahlášení dětí k provozu od 25. května do MŠ, všechny nahlášené děti prostřednictvím dotazníku byly do provozu zařazeny, tedy kromě dvou, které nejsou do naší MŠ přihlášené a teprve prochází přijímacím řízením pro příští školní rok, ty nárok na pobyt v naší MŠ od 25. května nemají.
Detailní informace k provozu Vám zašleme v průběhu tohoto pátku, po naší pedagogické poradě, kdy doladíme všechny poslední detaily.
S pozdravem
Váš kolektiv MŠ

 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio