Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

16. února 2021
Masopustní karneval
V úterý 16. 2. 2021 bude probíhat ve všech třídách mateřské školy "Masopustní karneval". Bližší info naleznete na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.
15. února 2021
Výsledky mimořádného zápisu
Vážení rodiče,

výsledky mimořádného zápisu naleznete na tomto odkaze s tím, že všech 22 uchazečů bylo do naší MŠ přijato a tyto děti nastoupí k docházce ode dne 1. 6. 2021.
Informační rodičovská schůzka k nástupu nových dětí proběhne dne 25.5.2021 od 17:00 hodin v naší MŠ, ve třídě MYŠEK.
4. února 2021
Informace - mimořádný zápis MŠ
Vážení rodiče,
pokud jste přihlásili své dítě k mimořádnému zápisu do naší mateřské školy, pak na základě dnešního sdělení ze strany zřizovatele Vás musíme informovat, že nástup všech dětí z mimořádného zápisu do naší MŠ neproběhne již dne 1. 4. 2021, ale až dne 1. 6. 2021; bohužel došlo k prodloužení stavebních prací u nové budovy MŠ v Lánské ulici.

Jak budou děti od 1. 6. 2021 rozdělené do tříd:
1) třída KOČIČEK se celá i s paní učitelkami přesune do nové budovy MŠ (nazvali jsme toto oddělení "LES")
2) třída MYŠEK se rozdělí přibližně na polovinu a jedna část se přesune s pí učitelkou Bárou do KOČIČEK, druhá část MYŠEK zůstane ve své třídě s pí učitelkou Ivanou. Do těchto dvou tříd budou zařazené nově přijaté děti 4 leté - ty půjdou do třídy KOČIČEK, a nově přijaté děti 3 leté - ty půjdou do třídy MYŠEK
3) ze třídy BERUŠEK se přesunou dvě děti do MYŠEK a do třídy BERUŠEK nastoupí dvě nové 2 leté děti.
4) třída MEDVÍDKŮ zůstane beze změny.
Přesné rozdělení stávajících dětí v mateřské škole budeme pečlivě sestavovat se všemi paní učitekami, a to tak, aby děti pocítily tuto změnu co možná nejméně.
Děkujeme všem za pochopení a za podporu Vašich dětí.
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
2. února 2021
Jarní prázdniny
V termínu od 8. 3.  - 12. 3. 2021 je v naší mateřské škole přerušený provoz, proto si, prosím, zajistěte hlídání pro vaše děti včas.
Užijte si volný týden s dětmi naplno a dne 15. 3. 2021 se s vámi se všemi opět těšíme na shledanou.

Proč dochází v naší MŠ k tomuto přerušení?
Jedná se o organizačně technické přerušení, kdy naši provozní zaměstnanci připravují v tomto týdnu mateřskou školu pro Vaše děti; provádíme generální úklid (tepování všech koberců, mytí oken, dezinfekce všech pomůcek a hraček, hloubkové čištění všech povrchů, apod.), zároveň dochází k technické údržbě, která omezuje plynulý provoz v MŠ. Pedagogičtí zaměstnanci se v této době účastní společných školení a čerpají dovolenou, na kterou mají ročně nárok v délce 8 týdnů; toto čerpání pokrývá 6 týdnů o letních prázdninách (v tomto období nemohou čerpat plných 8 týdnů, protože nabízíme pro vaše děti letní provoz a v posledním srpnovém týdnu máme přípravný týden), 1 týden o vánočních a 1 týden o jarních prázdninách.
Tyto informace uvádíme vždy na úvodní třídní schůzce pro rodiče nově přijatých dětí; přerušení provozu MŠ je vždy realizováno na základě povolení ze strany zřizovatele a je zároveň zveřejněno na našich webových stránkách v sekci Provozní doba již od počátku daného školního roku.

Děkujeme všem za pochopení.
4. ledna 2021
Mimořádný zápis do MŠ - 2. 2. 2021
Vážení rodiče,
letos v naší mateřské škole proběhnou dva zápisy k předškolnímu vzdělávání:
1 ) mimořádný zápis, na základě kterého přijmeme celkem 24 dětí, díky nově vystavěné budově MŠ v Lánské ulici.
2) řádný zápis, na základě kterého přijmeme tolik dětí, kolik dětí bude odcházet do ZŠ (cca 30 volných míst).

Základní informace k oběma zápisům naleznete zde:
 
1) Mimořádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
proběhne v termínu od 4. 1. 2021 do 2. 2. 2021
mimořádný zápis v naší mateřské škole proběhne bez přítomnosti dětí a převážně elektronickou formou, bez nutné osobní účasti. Děti, které budou přijaté při tomto zápise, by měly do MŠ nastupovat ode dne 1. 4. 2021, pokud se však stavba nové MŠ ještě neprodlouží. Vše tedy závisí na ukončení prací v nové MŠ. Přijato bude 24 dětí.
Všechny informace o postupu a o potřebných dokumentech naleznete na tomto odkaze.

2) Řádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
proběhne v termínu od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 
řádný zápis proběhne bez přítomnosti dětí a převážně elektronickou formou, bez nutné osobní účasti. Informace v této věci budeme upřesňovat po mimořádném zápise.
Ve školním roce 2021/2022 budeme přijímat do MŠ jen tolik dětí, kolik dětí bude odcházet do základní školy, tuto informaci budeme znát až po uskutečnní zápisů do ZŠ. Děti přijaté v tomto zápise budou do MŠ nastupovat od 1. 9. 2021.
 
1. ledna 2021
Slovo ředitelky v novém roce
Vážení rodiče,
prožili jsme spolu další rok, který nás všechny velmi překvapil, byl náročný a přinesl spoustu změn, které jsme si ani ve snu nedokázali představit.

Na žádném stromě neuzraje dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. To samé můžeme říci i o dětech; děti potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat děti pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti čelí řadě nástrah, k nimž patří např. nový přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Jsme svědky toho, že se hodnotový svět postupem času mění do jiné podoby; z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakoty zákon ekonomiky, nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň, závist pak v boj o spravedlnost.
Přesto však musím podotknout, že nás uplynulý rok naučil naše hodnoty měnit k lepšímu; začali jsme více přemýšlet o svém životě, o jeho hodnotách, o smyslu vzdělání, začali jsme si více pomáhat a dokázali jsme, že umíme táhnout za jeden provaz, a to i přesto, že se někteří uchýlili ke kritice a deziluzi.
Bylo to jen na nás, jak jsme minulý rok prožili a jak jsme si s nečekanými nástrahami dokázali poradit.

Uplynulý rok nám ukázal, jak hluboké kořeny každý z nás má a jaké prostředí ho ovlivňuje. Poznali jsme, že skutečný růst je možný pouze s hluboce zapuštěnými kořeny a s rozumně nastavenými pravidly. Proto bych na tomto místě ráda poděkovala všem rodičům, kteří dokázali své děti v této nelehké době podporovat. Rodina je bezesporu hlavním základem pro pevné a zdravé kořeny. Bez vzájemné pomoci, důvěry a podpory nemůže nikdo dobře prospívat a být úspěšný.

Získali jsme mnoho nových zkušeností a dovedností v oblasti IT technologií, o schopnosti improvizace a přizpůsobení se změnám, které někdy přicházely ze dne na den, ani nemluvě. Můj velký dík proto patří všem zaměstnancům naší školy, kteří v této zkoušce obstáli opravdu výborně. Musím upřímně říci, že jsem hrdá na to, jak naši zaměstnanci dokázali nezištně pomáhat ostatním a jak podporovali děti při distanční výuce, která je daleko náročnější nežli výuka prezenční.
Chtěla bych zvlášť poděkovat i všem zaměstnancům naší mateřské školy, kteří čelí nelehkým podmínkám této doby neustále a jsou nedílnou součástí, která upevňuje dobré jméno naší školy.

Mé poděkování patří též našemu zřizovateli, který je pro nás velkou oporou a snaží se nám maximálně pomoci při dalším rozšíření kapacity naší školy; konkrétně se jedná o výstavbu nového detašovaného pracoviště MŠ a o přístavbu budovy prvního stupně ZŠ, a to i v této nelehké době.

Rok 2021 - všichni doufáme, že bude lepší a věřte, že i přes tuto složitou situaci jsme v naší škole připraveni poskytovat všem dětem nadále co nejkvalitnější vzdělání a zároveň uděláme vše proto, abychom je ve spolupráci s rodinou naučili zvládat náročné situace současné doby. Nebude to jednoduchý rok, ale snad bude ta jednička v názvu nového roku příslibem lepších let a nových zkušeností, které můžeme svým vlastním přičiněním pozitivně ovlivnit.

Ještě jednou děkuji všem za podporu naší školy a do nového roku Vám přeji pevné zdraví, štěstí v životě a víru v lepší budoucnost!

Mgr. Jana Hirková
ředitelka školy
4. prosince 2020
Andělsko-čertovský den v MŠ
V pátek 4. 12. proběhne ve všech třídách MŠ andělsko-čertovský den. Bližší informace naleznete na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.
24. listopadu 2020
Mimořádný zápis do MŠ
Vážení rodiče,
původně plánovaný mimořádný zápis na listopad 2020 jsme byli nuceni přesunout do příštího roku, protože se realizace výstavby nové budovy posunula o několik měsíců. Stavba nové MŠ v Lánské ulici začala 2.11.2020 a uvidíme, kdy se podaří ji dokončit. Tato MŠ nabídne jednu novou třídu MŠ pro 24 dětí. Mimořádný zápis proběhne v úterý 2. února 2021 od 14:00 hodin. Prosím sledujte v této věci sekci: RODIČE - ZÁPIS DO MŠ.
Děkujeme za pochopení.
23. listopadu 2020
Akce MŠ
Vážení rodiče,
na základě vládních opatření jsou zrušeny školní akce do konce kalendářního roku 2020. Vyjímkou je prosincový andělsko-čertovský den, který bude probíhat v rámci jednotlivých tříd. Zrušené akce dětem vynahradíme v příštím roce. Děkujeme za pochopení. 
20. listopadu 2020
Zrušení kroužků v MŠ
Vážení rodiče, všechny kroužky jsou pro tento školní rok v naší mateřské škole zrušeny. Vyúčtování plateb za kroužek jógy a hudebního kroužku proběhne do konce listopadu. Děkujeme za pochopení.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio