Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

15. dubna 2015
Provoz MŠ v době letních prázdnin
Vážení rodiče, provoz v době letních prázdnin bude zajištěn v těchto termínech :
1) 1. 7.2015 – 10. 7.2015 (7dní) v MŠ Hovorčovice
2) 24 .8. 2015 – 31. 8. 2015 (6 dní) v MŠ Předboj
Prosíme Vás o přihlášení dětí na termín docházky v naší MŠ do přiloženého seznamu na hlavní nástěnce , a to zápisem nejpozději do 18 .5.2015 a provedenou platbou za školné a stravné nejpozději do 31. 5.2015 (viz informace k platbám v příloze).

Pokud budete chtít své dítě přihlásit k docházce i na další termín, a to v MŠ Předboj, je nutné předložit Vaši žádost (vzor k vyzvednutí v ředitelně) o umístění dítěte v uvedené MŠ. Žádost je nutné předat ředitelce MŠ Hovorčovice opět nejpozději do 18. 5. 2015, přičemž platba školného a stravného bude uhrazena opět nejpozději do 31.5.2015. Bude brán zřetel jen na písemné žádosti zákonných zástupců předané do uvedeného termínu a na platby uhrazené do 31. 5. 2015.

Platby školného a stravného v době letního provozu:
1) MŠ Hovorčovice ( 1. 7. - 10. 7. 2015 )
školné: 148,00 Kč (plať te na bankovní účet č. : 201 211 998/0300 se jménem dítěte)
stravné:
  • děti 3 - 6 leté -- 252 ,00 Kč
  • děti 7 leté -- 294 ,00 Kč
(plať te na bankovní účet č. : 216 825 052 /0300 se jménem dítěte)

2) MŠ Předboj (týden 24. 8. – 31. 8. 2015 )
školné: 232 ,00 Kč (plaťte na bankovní účet č. : 107 - 728 080 277/0100 se jménem dítěte)
stravné:
  • děti 3 - 6 leté -- 180 ,00 Kč
  • děti 7 leté -- 210 ,00 Kč
(plaťte na bankovní účet č. : 216825052/0300 se jménem dítěte)
8. dubna 2015
Čarodějnice 2015
Za týden se bude konat karneval čarodějnic v mateřské škole. Děti nezapoměňte na masky a špekáčky, bude se dělat oheň.
3. dubna 2015
Výsledky zápisu MŠ 2015-2016
Výsledky řádného zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 v Mateřské škole Hovorčovice, okres Praha - východ, Bořanovická 114, 250 64 Hovorčovice jsou k nahlédnutí v přiloženém dokumentu.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí si mohou rozhodnutí o nepřijetí dítěte vyzvednout osobně oproti podpisu a mají možnost nahlédnout do spisu a seznámit se s jeho obsahem, a to v termínu od 7. 4. 2015 – 9. 4. 2015, každý všední den od 9.00 – 11.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ (I. patro). Po uplynutí této lhůty Vám bude rozhodnutí zasláno poštou na doručenku.

Zákonní zástupci přijatých dětí si mohou rozhodnutí o přijetí dítěte vyzvednout osobně oproti podpisu, a to v termínu od 7. 4. 2015 – 9. 4. 2015, každý všední den od 9.00 – 11.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ (I. patro). Po uplynutí této lhůty Vám nebude rozhodnutí zasláno poštou. Dále si rodiče přijatých dětí nejpozději do 31. 5. 2015 vyzvednou v budově mateřské školy evidenční list pro své dítě, který odevzdají vyplněný na červnové rodičovské schůzce třídní učitelce.
1. března 2015
Veřejná sbírka na obnovu naší zahrady
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás upozornili na vyhlášení veřejné sbírky, která nám pomůže k obnově naší zahrady v duchu „Zahrady pro všechny smysly“.
Předem za všechny příspěvky děkujeme!
Podrobné informace v dokumentu Vyhlášení VS
1. března 2015
Individuální logopedická péče
Vážení rodiče,
seznam a termíny dětí v jednotlivých skupinách naleznete v dokumentu Logopedická péče v MŠ Hovorčovice.

První skupina začíná už toto pondělí, 13.10.2014 od 14:00 hod. Platbu za 15. individuálních sezení s logopedem, ve výši: 1.200,00 Kč, zasílejte přímo na bankovní účet paní logopedky Bártové:
670100 – 2210920867 / 6210 
(s uvedením jména dítěte a názvu MŠ). Předem Vám děkujeme.
20. září 2014
Kroužky v naší mateřské škole
Vážení rodiče,
kroužky začínají v těchto dnech:
1) Kroužek muzicírování s flétnou a percusemi – již běží
2) Kroužek angličtiny – začíná od 23.09.2014
3) Kroužek jógy – začíná od 23.09.2014
4) Kroužek keramiky a kreativního tvoření – začíná od 29.9.2014, kdy se za 1. pololetí bude jednat o 13 lekcí (29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 3.11., 10.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 5.1., 12.1., 19.1.) a 26.1.2015 – datum pro případný náhradní termín. Za těchto 13. lekcí půjde o cenu: 1000,- Kč/1dítě, kterou budete platit přímo lektorce. V případě nemoci dítěte nejsou možné náhrady.
Pokud máte další dotazy, přejděte na stránku Kroužky v mateřské škole
17. srpna 2014
Co se změnilo o prázdninách 2014
Vážení rodiče,
stejně jako i minulé prázdniny, snažili jsme se i letos pro Vaše děti zlepšit materiální podmínky v naší škole. 

O letních prázdninách proběhly následující změny v interiéru školy:
1) třída Medvídků – byla vybavena novým nábytkem (stoly, úložné prostory ve tvaru hradu), novým logopedickýcm zrcadlem, novou audio technikou a novým keyboardem;

2) třída Myšek – byla vybavena kompletně novou podlahou ze zdravotně nezávadného materiálu (tato podlaha je nově položena i v horní chodbě, kabinetu a v prostoru personálního WC), koupelna v Myškách byla doplněna novou skříňkou na ručníky;

3) třída Kočiček – v této třídě byly kompletně řešeny reklamace týkající se vlhkosti, došlo k novému upevnění koberce. Dále zde byly namontovány nové žaluzie, a to proto, aby i děti v této třídě mohly v klidu prožít polední klid;

4) třída Berušek – byl zde zřízen nový koutek – malý obchůdek na hraní a zároveň byla pořízena nová audio technika do této třídy.

Ve všech třídách byly pořízeny nové a omyvatelné malby v místech, které podléhaly větší zátěži. Kompletně celý strop v kuchyni byl opraven a vymalován, vymalovány byly i prostory kanceláře účetní a hospodářky. Zároveň byla kompletně vyměněna podlaha v místnosti před kuchyní. Žaluzie byly nainstalovány i do kanceláře účetní, kam celé dopoledne svítí slunce. Všechny stávající žaluzie byly opraveny a samozřejmě byl proveden generální úklid v celé škole (dezinfekce hraček, umytí veškerého nábytku, oken, dveří, podlah, praní veškerého prádla a látkových hraček, apod.) a drobné roční údržbářské práce.

Ráda bych na závěr poděkovala za maximální spolupráci a pomoc při těchto změnách zejména našemu provoznímu kolektivu (paní Pechanové a paní Ptáčkové) a zároveň panu Novotnému, který pro nás zajišťuje drobné údržby v MŠ.

Jana Hirková
ředitelka mateřské školy
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio