Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

29. srpna 2015
První školní den
Základní informace pro snadnější orientaci při příchodu do mateřské školy:
Zařazení dítěte do příslušné třídy naleznete na seznamech na hlavní nástěnce vlevo za vstupními dveřmi. V jednotlivých šatnách naleznete na nástěnce informaci, jakou značku Vaše dítě má a dle toho mu uložíte věci ve skřínce s touto značkou.
  • třída Berušek se nachází v přízemí za šatnami tříd Kočiček a Medvídků, šatna Berušek je umístěna za hlavními dveřmi vlevo
  • třída a šatna Myšek se nachází v přízemí, od hlavních dveří uličkou vpravo
  • třída Kočiček má šatnu v přízemí naproti hlavním dveřím a třídu v 1. patře
  • třída Medvídků má společnou šatnu se třídou Kočiček v přízemí a třídu v 1. patře za třídou Kočiček
Při vstupu do 1. patra je nutné navléknout si na obuv čisté návleky, které jsou připraveny na schodech.

Dne 1.9. 2015 se schází všechny děti ve svých kmenových třídách (dle umístění na seznamu), v dalších dnech se již režim umístění v ranních hodinách mění.
Děti se budou od 2.9. 2015 scházet do 7.45 ve třídách, které jsou umístěny v přízemí - tedy děti ze třídy Kočiček se budou scházet s dětmi z Myšek ve třídě Myšek, děti ze třídy Medvídků se budou scházet s dětmi ze třídy Berušek ve třídě Berušek. V 7.45 jsou děti odvedeny pí. učitelkami do svých tříd a dále se schází ve svých třídách. Odpoledne jsou děti umístěné ve třídách v přízemí.

Omluvy dětí je možné zapisovat do sešitu, který je umístěn v pravo za hlavními dveřmi, dále případně telefonicky či e-mailem.

Rodiče nově nastupujících dětí ve třídě Berušek se mohou domluvit s pí. učitelkami na třídě na adaptačním režimu svého dítěte.

V případě, že Vaše dítě bude vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, prosíme vyplnit formulář zmocnění a odevzdat jej ve své třídě.


 
28. srpna 2015
Přerušení provozu MŠ
Vážení rodiče,

dne 3.9. a 4.9.2015 bude naše mateřská škola z důvodu odpojení elektrické energie uzavřena, Dne 10.9.2015 bude provoz fungovat bez omezení.
Předem se omlouváme za vzniklou situaci, kterou, bohužel, z hlediska hygienických předpisů nemůžeme jiným způsobem řešit. Děkujeme Vám za pochopení.

Jana Hirková, ředitelka školy
28. srpna 2015
Co vše se stalo u nás o prázdninách
Vážení rodiče a děti,
máme tady konec prázdnin a v naší mateřské škole se již dokončily přípravy na nový školní rok. V jednotlivých třídách proběhlo několik změn. Byly zakoupeny nové barevné koberce, přibyl nový nábytek (skříňky, police, koberečky), především pro vytváření různých koutků pro děti  (čtenářský, relaxační,...), nové hračky a didaktické pomůcky. Změna proběhla i v umístění tříd. V přízemní najdete třídu Berušek a třídu Myšek a v 1.patře třídu Kočiček a třídu Medvídků. V jednotlivých třídách se uskutečnily i menší opravy nátěrů a lišt. Rádi přivítáme děti v příjemném a pohodovém prostředí, kde se jim bude líbit, ať již navštíví mateřskou školu poprvé nebo se do ní po prázdninách budou vracet.
24. června 2015
Provoz o letních prázdninách
Vážení rodiče,
na základě přihlášení Vašich dětí v květnu, probíhá v mateřské škole letní provoz, a to v období od 1.7.-10.7.2015, zároveň tři děti z naší školy využily i nabídku provozu v partnerské MŠ Předboj (poslední týden v srpnu). U nás se letního provozu bude účastnit celkem 38 našich dětí a 6 dětí z partnerské MŠ. Všechny děti budou rozdělené do dvou skupin po 22 dětech a provoz bude probíhat ve třídě Berušek (seznam) a Myšek (seznam).
Těm, kteří již do MŠ v létě nepřijdou přejeme krásné letní prázdniny a mnoho nových a zajímavých zážitků, těšíme se opět v září s Vámi se všemi na shledanou!
23. června 2015
Mezinárodní olympijský den
Mezinárodní olympijský den (23.6.) – sportujeme v naší MŠ.
  Medvídci - olympijské hrátky (5 obrázků) 
21. června 2015
Den otců
Den otců (21.6) - 22.6.2015 den s tatínky v naší MŠ
20. června 2015
Informace pro rodiče nově přijatých dětí
Shrnutí všech důležitých informací z třídních schůzek, které se konaly 18.6.2015.
1) plánované kroužky v novém školním roce: 2 stimulační programy pro předškoláky (program Maxík a Metoda dobrého startu - informace naleznete v sekci "nepřehlédněte"), jóga pro děti (úterý a středa od 15:00 hod.), angličtina pro děti (bližší informace naleznete na: http://www.hocus-lotus.cz/vyuka-jazyku-pro-deti/praha-hovorcovice-dana-wimmerova), kroužek muzicírování (čtvrtek od 15:00 hod.) a logopedická péče vedená logopedem (pondělí od 13:00 hod.). Na všechny kroužky se můžete již nyní hlásit prostřednictvím mailu: infoms@skolahovorcovice.cz. U menších dětí buďte, prosím, s výběrem kroužků shovívaví, v tomto období zamená méně více, zbytečně své dítě nepřetěžujte, jen samotný nástup do nové školy je pro něj zátěží. Žádný kroužek dítěti neuteče, můžete ho přihlásit až od 2. pololetí nebo až příští rok...
2) Důležité informace, obsažené ve školním řádu školy:
- organizace ve škole: provoz školy probíhá od 7:00 - 17:15 hod., přičemž příchody dětí jsou možné do 8:05 hod., v 8:15 hod. se škola pro všechny uzamyká, děti si rodiče mohou vyzvednout po obědě od 12:15 - 12:45 hod. a odpoledne od 14:50 - 17:05 hod., v 17:15 hodin se škola zamyká. (10 min. časové rezervy ráno a podvečer máte s dítětem na to, aby se dítě stačilo v klidu převléknout). Absence dítěte ve škole se omlouvá nejpozdějí do 7:30 hod. daného dne, později již nelze stravu nepřítomného dítěte odhlásit. Základní informace a platby škole.
- dbát na správnou obuv a oblečení dětí (jak v interiéru, tak venku). Prosím, zajistěte dětem vhodné a kvalitní přezůvky a pravidelně kontrolujte, zda dítěti obuv není malá. Zároveň dejte dítěti k dispozici dostatek náhradního oblečení na ven i dovnitř a vše PODEPIŠTE, děti si své věci nepoznají. Snažíme se s dětmi chodit ven za každého počasí a pamatujte, prosím, na to, že neexistuje špatné počasí, ale jen špatně oblečené dítě. Určitě se snažte dětem dávat oblečení pohodlné a takové, které si dokáže samo obléci. Co děti potřebují při nástupu do MŠ.
- podávání léků dětem ve škole není možné, jen v případě, že se jedná o závažné onemocnění, jako je např. astma, těžká alergická reakce, apod.; v takovém případě lékař předem předepíše postup podávání léku pro učitele, přičemž rodič k tomuto podávání doloží svou písemnou žádost.
- předávání dítěte ve škole, rodič předává a přebírá své dítě ve škole tak, aby rodič i učitel o této skutečnosti věděli, tzn. z OČÍ do OČÍ. Od doby převzetí dítěte rodičem si za dítě již zodpovídá sám, stejně tak všichni rodiče zodpovídají za své děti, které do MŠ nedocházejí, a to po celou pobytu na území školy, proto, prosím, dbejte o dostatečnou bezpečnost vašich dětí. Pokud si má dítě ze školy odvádět jiná osoba nežli rodič, pak je nutné na 2. straně evidenčního listu zapsat jména pověřených osob k odvádění dítěte a připsat i jejich čísla OP. Pokud tyto osoby nebudou v evidenčním listě zapsané, nemůžeme jim vaše dítě předat. Pokud chcete, aby vaše dítě odváděla ze školy nezletilá osoba, pak k tomu účelu vyplňte následující zmocnění, které předáte vedení školy.
- přerušení provozu MŠ: 1 týden v období vánočních prázdnin (23.12. - 31.12.2015), 1 týden v období jarních prázdnin (1.2. - 7.2.2016) a v období letních prázdnin (celé letní prázdniny bude provoz přerušen, kromě 1 týdne provozu v naší MŠ; kromě toho bude rodičům poskytnut i 2. týden provozu o letních prázninách, a to v naší partnerské MŠ, v Předboji - termíny obou týdnů budou upřesněné do 30.4.2016).
- zdravotní stav dítěte a nemoci v MŠ: dítě je do školy přijaté jen tehdy, pokud nevykazuje žádné příznaky nemoci. Děti nemocné jsou vraceny do domácího léčení. Zaměstnaní rodiče mají možnost čerpat u svého zaměstnavatele POČR (placené ošetřování člena rodiny), nelze naši školu zaměňovat se zdravotním zařízením. Dítě má nárok na klidné doléčení v domácím prostředí a předem Vás prosíme, abyste své děti v případě nemoci nechali doléčit doma, aby se nákaza nepřenášela na ostatní zúčastněné ve škole. Do školy nejsou přijaté ani děti po úraze, které mají sádru a stejně tak děti, které mají vši a nebyly odstraněny i všechny hnidy z jejich vlasů. Prosíme Vás o pečlivé dodržování těchto pravidel, abychom předcházeli dalšímu rozšíření. V případě infekčních chorob, jako jsou např. neštovice, spálová angína, apod. je nutné školu neprodleně o této skutečnosti informovat, abychom mohli zajistit dezinfekci třídy, ve které se nákaza vyskytla.
- pojištění na storno poplatky: v případě třístranného vztahu RODIČ-MŠ-CIZÍ DODAVATEL, jedná se např. o kurzy předplavecké výuky, či školu v přírodě, kdy se škola smluvně zaváže k odběru nabízené služby na základě vašich závazných přihlášek, vy za službu zaplatíte, škola podepíše smlouvu a uhradí smluvní částku a těsně pře uskutečněním akce dojde např. k onemocnění dítěte a to se akce nemůže účastnit. V takovém případě nemáte nárok na vrácení peněz. Je nutné, abyste si buď zajistili náhradníka nebo si můžete sjednat u vaší pojišťovny klasické pojištění na storno poplatky. Nepodceňujte tuto skutečnost, stále se rodiče v takovém případě diví, že jim nelze platby vrátit. Pojištění si raději zajistěte, abyste měli jistotu vrácení peněz.
- provoz na počátku roku ve třídě nejmenších dětí (v BERUŠKÁCH): na počátku roku bychom všem rodičům nových dětí doporučili, aby své děti minimálně první týden nechávali ve škole jen do oběda, mají tak lepší možnost postupně si na nové prostředí zvyknout. Rodiče mohou s dětmi z počátku ve škole pobývat a až později je vhodné nastavit i odpolední pobyt dítěte ve škole. U většiny dětí totiž při spánku ve škole dochází k nákaze, protože alergeny a bakterie se udržují zejména 30 cm od země. Desatero pro rodiče nově přijatých dětí.

Doporučení na závěr:
Máte ještě dva měsíce na to, abyste s dětmi nacvičili, co jim v sebeobsluze doposud dělá problémy, zejména v oblasti hygieny na WC a v oblasti oblékání; dítě můžete hrou motivovat k neuvěřitelných výkonům a čím lépe je v této oblasti připravíte, tím lépe bude vaše dítě pobyt v mateřské škole zvádat. Pokud jim chcete opravdu pomoci, pak jim PRESTAŇTE POMÁHAT.
Všechny uvedené informace jsou obsažené ve školním řádu MŠ, jehož celé znění naleznete v sekci rodiče-dokumenty.
Přejeme Vám všem krásné léto a těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi opět v září.

 
18. června 2015
Rodičovské schůzky
pro rodiče nově přijatých dětí, připravujeme v naší MŠ od 16:30 hod, které se budou konat ve třídě "Medvídků", v 1. patře.
S sebou si, prosím, přineste vyplněné evidenční listy a dotazníky, týkající se Vašeho dítěte. Předem děkujeme.
Evidenční list pro dítě v mateřské škole (formulářový PDF 148kB)
Dotazník pro rodiče nově přijatých dětí (DOCX 205kB)
15. června 2015
Poznáváme svět
"Poznáváme svět" – 15. 6. 2015 od 16:00 hod. (akce MŠ, dětí a rodičů).
Edit: Doplněny fotografie a podrobný popis akce. Tento den jsme ukončili náš celoroční projekt o poznávání světa. Celá akce proběhla na naší zahradě, kde byla umístěna stanoviště zemí: Česká republika, Slovensko, Francie, Anglie, Čína, Albánie a Afrika. Jedná se o země, se kterými se děti seznámily v MŠ, ale také o země, které nám na této akci nově přiblížili rodiče našich dětí, jejichž rodnou zemí není Česká republika.
Fotografie z akce:   Poznáváme svět (60 obrázků) 
Podrobný popis akce.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem rodičům, kteří se zapojili do příprav a sami vytvořili stanoviště: Číny, Slovenska a Albánie. Účast byla překvapivě veliká a myslím, že úplně všechny, děti i dospělé, toto setkání opravdu mile překvapilo. Užili jsme si společně krásné odpoledne v rodinné atmosféře. Mé poděkování patří i všem učitelkám, které perfektně akci připravily, pod vedením paní učitelky Homutové a také našim kuchařkám, které připravily občerstvení pro stánek České rebuliky.   
ředitelka školy
11. června 2015
Pěnčín - celodenní výlet
Edit: Doplněny fotografie.
Dne 11.6.2015 v 8:30 hod. se chystáme do výletního areálu v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou. Děti se projedou výletním vláčkem, navštíví výrobnu skleněných perlí a kozí farmu. Další informace o reálu naleznete na webu: www.vapen.cz.
Dětem nezapomeňte s sebou dát pití v lahvi, kšiltovku a pláštěnku. Jídlo (svačinu i oběd) zajišťuje škola. Odjíždíme autobusem od MŠ, termín návratu Vám ještě upřesníme.
PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY ZAPSALI SVÉ DÍTĚ, V PŘÍPADĚ ZÁJMU, DO SEZNAMU DĚTÍ, KTERÉ JEDOU NA VÝLET, seznam je umístěn na hlavní nástěnce MŠ, popřípadě přihlašte své dítě prostřednictvím e-mailu: ms-hovorcovice@email.cz.
Předem Vám děkujeme.
  Výlet do Pěnčína (92 obrázků) 
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio