Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

29. srpna 2016
Začátek školního roku 2016/2017
Milí rodiče a milé děti,
dne 1.9. 2016 nám začíná nový školní rok 2016/2017.


Mateřská škola je otevřena od 7.00 do 17.15.

Na nástěnce v hlavní chodbě najdete základní informace a seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd.

Šatny se nacházejí v přízemí:
šatna Berušek - vlevo od hlavního vchodu
šatna Kočiček a Myšek - naproti hlavnímu vchodu
šatna Myšek - vpravo od hlavního vchodu.

Třídy:
třída Berušek - se nachází v přízemí za šatnou Kočiček a Medvídků
třída Myšek - se nachází v přízemí vpravo od hlavního vchodu
třída Kočiček - se nachází v 1. patře
třída Medvídků - se nachází v 1. patře za třídou Kočiček

Těšíme se na vás.
22. srpna 2016
Vyhlášení výběrového řízení na výstavbu nového pavilonu naší ZŠ
Vážení rodiče, dovolujeme si vám oznámit, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební firmu, která bude realizovat výstavbu nového pavilonu naší školy. Veřejná zakázka je zveřejněna v informačním systému veřejných zakázek www.isvzus.cz. Zadávací dokumentace s textovými přílohami je na profilu zadavatele. Termín podání nabídek je 20. 9. 2016 do 10:00 hod. Pokud máte kontakty na  nějakou spolehlivou a zkušenou stavební firmu, budeme rádi, pokud tuto informaci předáte - výběr dobrého dodavatele je pro úspěšné dokončení stavby v termínu zcela zásadní. Děkujeme za podporu!
24. července 2016
Přihlášení na kroužky MŠ
Vážení rodiče,

již nyní můžete své děti hlásit do kroužků, které nabízí naše MŠ pro školní rok 2016/2017. Veškeré informace o kroužcích a formě přihlášení naleznete na stránce Kroužky v mateřské škole.
S přihlášením dítěte neotálejte, protože kapacita kroužků je omezená. Se všemi případnými dotazy se obracejte, prosím, přímo na lektora kroužku a jeho uvedený mail.
Předem Vám děkujeme.
3. července 2016
Informace pro rodiče nově přijatých dětí
Shrnutí všech důležitých informací z třídních schůzek, které se konaly dne 23.6.2016.
1) plánované kroužky v novém školním roce: 2 stimulační programy pro předškoláky (program Maxík a Metoda dobrého startu - informace naleznete v sekci "nepřehlédněte"), jóga pro děti (termíny konání budou do konce srpna upřesněny), angličtina pro děti (bližší informace naleznete na: http://www.hocus-lotus.cz/vyuka-jazyku-pro-deti/praha-hovorcovice-dana-wimmerova),  a logopedická péče vedená logopedem (termíny konání budou do konce srpna upřesněny). Na všechny kroužky se můžete již nyní hlásit prostřednictvím mailu: infoms@skolahovorcovice.cz. U menších dětí buďte, prosím, s výběrem kroužků shovívaví, v tomto období zamená méně více, zbytečně své dítě nepřetěžujte, jen samotný nástup do nové školy je pro ně zátěží. Žádný kroužek dítěti neuteče, můžete ho přihlásit až od 2. pololetí nebo až příští rok...
2) Důležité informace, obsažené ve školním řádu školy:
- organizace ve škole: provoz školy probíhá od 7:00 - 17:15 hod., přičemž příchody dětí jsou možné do 8:05 hod., v 8:15 hod. se škola pro všechny uzamyká, děti si rodiče mohou vyzvednout po obědě od 12:15 - 12:45 hod. a odpoledne od 14:50 - 17:05 hod., v 17:15 hodin se škola zamyká. (10 min. časové rezervy ráno a podvečer máte s dítětem na to, aby se dítě stačilo v klidu převléknout). Absence dítěte ve škole se omlouvá nejpozdějí do 7:30 hod. daného dne, později již nelze stravu nepřítomného dítěte odhlásit. Základní informace a platby škole.
- dbát na správnou obuv a oblečení dětí (jak v interiéru, tak venku). Prosím, zajistěte dětem vhodné a kvalitní přezůvky a pravidelně kontrolujte, zda dítěti obuv není malá. Zároveň dejte dítěti k dispozici dostatek náhradního oblečení na ven i dovnitř a vše PODEPIŠTE, děti si své věci nepoznají. Snažíme se s dětmi chodit ven za každého počasí a pamatujte, prosím, na to, že neexistuje špatné počasí, ale jen špatně oblečené dítě. Určitě se snažte dětem dávat oblečení pohodlné a takové, které si dokáže samo obléci. Co děti potřebují při nástupu do MŠ.
- podávání léků dětem ve škole není možné, jen v případě, že se jedná o závažné onemocnění, jako je např. astma, těžká alergická reakce, apod.; v takovém případě lékař předem předepíše postup podávání léku pro učitele, přičemž rodič k tomuto podávání doloží svou písemnou žádost.
- předávání dítěte ve škole, rodič předává a přebírá své dítě ve škole tak, aby rodič i učitel o této skutečnosti věděli, tzn. z OČÍ do OČÍ. Od doby převzetí dítěte rodičem si za dítě již zodpovídá sám, stejně tak všichni rodiče zodpovídají za své děti, které do MŠ nedocházejí, a to po celou pobytu na území školy, proto, prosím, dbejte o dostatečnou bezpečnost vašich dětí. Pokud si má dítě ze školy odvádět jiná osoba nežli rodič, pak je nutné na 2. straně evidenčního listu zapsat jména pověřených osob k odvádění dítěte a připsat i jejich čísla OP. Pokud tyto osoby nebudou v evidenčním listě zapsané, nemůžeme jim vaše dítě předat. Pokud chcete, aby vaše dítě odváděla ze školy nezletilá osoba, pak k tomu účelu vyplňte následující zmocnění, které předáte vedení školy.
- přerušení provozu MŠ: 1 týden v období vánočních prázdnin (23.12.2016 - 2.1.2017), 1 týden v období jarních prázdnin (13.2. - 19.2.2017) a v období letních prázdnin (celé letní prázdniny bude provoz přerušen, kromě 1 týdne provozu v naší MŠ; kromě toho bude rodičům poskytnut i 2. týden provozu o letních prázninách, a to v naší partnerské MŠ, v Předboji - termíny obou týdnů budou upřesněné do 30.4.2016).
- zdravotní stav dítěte a nemoci v MŠ: dítě je do školy přijaté jen tehdy, pokud nevykazuje žádné příznaky nemoci. Děti nemocné jsou vraceny do domácího léčení. Zaměstnaní rodiče mají možnost čerpat u svého zaměstnavatele POČR (placené ošetřování člena rodiny), nelze naši školu zaměňovat se zdravotním zařízením. Dítě má nárok na klidné doléčení v domácím prostředí a předem Vás prosíme, abyste své děti v případě nemoci nechali doléčit doma, aby se nákaza nepřenášela na ostatní zúčastněné ve škole. Do školy nejsou přijaté ani děti po úraze, které mají sádru a stejně tak děti, které mají vši a nebyly odstraněny i všechny hnidy z jejich vlasů. Prosíme Vás o pečlivé dodržování těchto pravidel, abychom předcházeli dalšímu rozšíření. V případě infekčních chorob, jako jsou např. neštovice, spálová angína, apod. je nutné školu neprodleně o této skutečnosti informovat, abychom mohli zajistit dezinfekci třídy, ve které se nákaza vyskytla.
- pojištění na storno poplatky: v případě třístranného vztahu RODIČ-MŠ-CIZÍ DODAVATEL, jedná se např. o kurzy předplavecké výuky, či školu v přírodě, kdy se škola smluvně zaváže k odběru nabízené služby na základě vašich závazných přihlášek, vy za službu zaplatíte, škola podepíše smlouvu a uhradí smluvní částku a těsně před uskutečněním akce dojde např. k onemocnění dítěte, a to se akce nemůže účastnit. V takovém případě nemáte nárok na vrácení peněz. Je nutné, abyste si buď zajistili náhradníka nebo si můžete sjednat u vaší pojišťovny klasické pojištění na storno poplatky. Nepodceňujte tuto skutečnost, stále se rodiče v takovém případě diví, že jim nelze platby vrátit. Pojištění si raději zajistěte, abyste měli jistotu vrácení peněz.
- provoz na počátku roku ve třídě nejmenších dětí (v BERUŠKÁCH): na počátku roku bychom všem rodičům nových dětí doporučili, aby své děti minimálně první tři týdny nechávali ve škole jen do oběda, mají tak lepší možnost postupně si na nové prostředí zvyknout. Rodiče mohou s dětmi z počátku ve škole pobývat a až později je vhodné nastavit i odpolední pobyt dítěte ve škole. U většiny dětí totiž při spánku ve škole dochází k nákaze, protože alergeny a bakterie se udržují zejména 30 cm od země. Desatero pro rodiče nově přijatých dětí.

Doporučení na závěr:
Máte ještě dva měsíce na to, abyste s dětmi nacvičili, co jim v sebeobsluze doposud dělá problémy, zejména v oblasti hygieny na WC a v oblasti oblékání; dítě můžete hrou motivovat k neuvěřitelných výkonům a čím lépe je v této oblasti připravíte, tím lépe bude vaše dítě pobyt v mateřské škole zvádat (není možné, aby dítě při vstupu do MŠ používalo pleny či dudlík). Pokud svým dětem chcete opravdu pomoci, pak jim PRESTAŇTE POMÁHAT a uvidíte, jak jim to v samostatnost pomůže.
Všechny uvedené informace jsou obsažené ve školním řádu MŠ, jehož celé znění naleznete v sekci rodiče-dokumenty.
Přejeme Vám všem krásné léto a těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi opět v září.

Vedení školy
1. července 2016
Prázdninový provoz
Prázdninový provoz v mateřské škole začíná dne 1.7. a končí dne 15.7.
5.7. - 6.7. - státní svátky - MŠ je uzavřena.

Tento provoz je poskytován pro děti, které byly přihlášeny do konce května.
Děkujeme
30. června 2016
Konec školního roku
Milí rodiče,
školní rok 2015/2016 utekl jako voda a dne 30.6. (čtvrtek) nastane poslední den tohoto školního roku.
Od 1.7. (pátek) začíná prázdninový provoz pro přihlášené děti.

Prosíme vás, abyste nejpozději dne 30.6. (mimo dětí přihlášených na prázdninový provoz) odnesli věci ze skříněk svého dítěte.

Přejeme vám i vašim dětem krásné léto se spoustou příjemných zážitků a předškolákům úspěšný vstup a start do základní školy.

Těšíme se na vás v novém školním roce 2016/2017 :-)
23. června 2016
Informační schůzka pro rodiče
Vážení rodiče,
dne 23.6. od 17.00 se bude konat Informační schůzka pro rodiče nově příchozích dětí do mateřské školy od 1.9. 2016.
Na schůzce obdržíte základní informace, případně obdržíte odpovědi na Vaše dotazy.
Těšíme se na Vás.
21. června 2016
Výlet do Muzea MHD - Medvědi a Kočičky
Dne 21.6. pojedou děti ze třídy Medvídků a Kočiček na dopolední výlet.
Na programu je prohlídka Muzea MHD a projížďka historickou tramvají po Praze.

Dětem do batůžku zabalte pití a pláštěnku.

Děkujeme
19. června 2016
Den s tatínky ve třídě Myšek
Dne 15.6. v odpoledních hodinách proběhla ve třídě Myšek akce "Den s tatínky",
program byl sestaven ze společných aktivit tatínků a dětí.
Paní učitelky velmi děkují všem tatínkům, kteří se akce zúčastnili.
17. června 2016
Nabídka kurzů Umělecké akademie pro budoucí prvňáčky
Vážení rodiče,
Umělecká akademie bude v příštím školním roce pro žáky prvních tříd nabízet tyto obory:
  • Hudební ateliér - kolektivní hudební výchova zaměřená na rozvoj rytmiky, sluchu, intonace, zaměřujeme se na hlasovou průpravu, základy hry na flétnu. V průběhu roku se děti seznamují s různými nástroji, aby se uměly při výběru svého budoucího nástroje lépe zorientovat, a prohlubují si základy hudební teorie. Výuka probíhá hravou a zábavnou formou. Přednostně budou přijímáni žáci, kteří pokračují z kurzu Muzicírováni. Výuka probíhá ve čtvrtek, vyučující Magdaléna Hochmanová
  • Školní pěvecký sbor - výuka probíhá v pondělí od 14 hod, vyučující Veronika Dvořáčková, Jana Pavlíčková
  • Dramatický ateliér - budeme přijímat nové zájemce pouze na doplnění volných míst. Výuka probíhá ve středu od 15.45, vyučující Martina Delišová.
     
Vzhledem k velkému zájmu o nabízené obory a omezené kapacitě volných míst prosíme, zašlete do 30. června předběžnou přihlášku na e-mail spolek.mros@gmail.com. Noví zájemci o výuku budou pozváni na talentové zkoušky, které proběhnou v týdnu od 12. září. Konkrétní termín zkoušek vám e-mailem upřesníme ještě před začátkem nového školního roku. V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na shora uvedený e-mail nebo telefonicky na 737242494 (Jana Dubnová) nebo 775974060 (Jana Bartošová). Děkujeme a na všechny nové muzikanty a zpěváky se těšíme!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio