Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

29. listopadu 2016
Divadelní představení
Dne 29.11. od 9.30 proběhne v mateřské škole divadelní představení "Tři pohádky o Honzovi",
v podání divadla Harmonika.
27. listopadu 2016
Rozsvěcení stromečku
Zveme všechny rodiče a děti na vystoupení dětí ze třídy Kočiček,
a to při příležitosti akce "Rozsvěcení vánočního stromečku", která se koná dne 27.11. 2016 od 16.00.
  
3. listopadu 2016
Fotografování v MŠ
Milí rodiče,
nabízíme Vám možnost fotografování Vašeho dítěte v mateřské škole a to v termínu 3.11. (dopoledne).
Bližší informace a přihlašovací listina jsou vyvěšeny v hlavní chodbě.
25. října 2016
Aktualizace dokumentů
Vážení rodiče,
informujeme Vás o aktualizaci našich školních dokumentů na základě doporučení ČSI. Aktualizován byl Školní vzdělávací program, Školní řád a Kritéria přijímání; aktualizace proběhla ke dni 20.10.2016.
S aktualizovanými dokumenty se můžete seznámit v sekci Dokumenty, případně v pořadači pro dokumenty, v hlavní chodbě MŠ.
12. října 2016
Divadelní představení
Dne 12.10. od 9.30 proběhlo v mateřské škole divadelní představení s názvem "Tři malá prasátka" (místo představení Skřítek),
v podání divadla Buchty a Loutky.

Představení získalo  3 ocenění na festivalu "Mateřinka 2015" za loutky (Tereza Komárková),
režii (Marek Bečka) a zvukově-hudební koncept (Vít Brukner).
6. října 2016
Preventivní vyšetření zraku dětí
Milí rodiče,
i tento školní rok zařazujeme do naší nabídky možnost preventivního screeningového vyšetření zraku Vašich dětí.
Tento screening provádí odborníci z firmy Prima Vizus. Vyšetření probíhá dopoledne v mateřské škole,
a to velmi šetrným a především bezkontaktním způsobem pro dítě pomocí speciální diagnostické videokamery, která
může včas odhalit případné zrakové vady.

Výsledky preventivního vyšetření zraku obdrží rodiče přihlášených dětí do 14 dní.

 
15. září 2016
Odečet daru na akce MŠ z daní
Vážení rodiče,
na základě Vaší platby na AKCE MŠ ve výši 1.000,00 Kč Vám všem vystavíme darovací smlouvu za poskytnutí tohoto příspěvku škole, abyste si mohli z daní tento dar odečíst.
Po zaplacení uvedené částky Vás vyzve mailem paní Hodačová, hospodářka školy, k doplnění údajů, které budou ve smlouvě a k jejímu podpisu.
Předem Vám děkujeme.
14. září 2016
Ukázková hodina kroužku Angličtiny
Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na ukázkovou hodinu kroužku Angličtiny, která se bude
konat dne 14.9. od 17.00 v mateřské škole.
 
2. září 2016
Kroužek logopedické prevence
Nový kroužek primární logopedické prevence „ Šikovný jazýček“
- své dítě můžete přihlásit přímo u lektorky pí Ivany Hubené.
Kroužek je primárně zaměřen na :
 • rozvoj řečových a komunikačních dovedností
 • rozšiřování slovní zásoby
 • procvičení a uvolnění artikulačních orgánů
 • procvičování a podporu správné výslovnosti  
 • osvojení si správných dechových stereotypů
 • rozvoj hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj zrakové a sluchové percepce (vnímání)
 • rozvoj sociálních dovedností.
Obsah jednotlivých lekcí je tvořen kombinací různorodých cvičení a speciálních postupů.
Obsah lekcí tvoří:
 • dechová cvičení
 • motorika mluvidel a gymnastika jazýčku
 • artikulační cvičení
 • procvičování pomocí říkanek, básniček a písniček – spojení také s rytmizací (rytmizace dechu, řeči), spojení s pohybem
 • činnosti s obrazovým a didaktickým materiálem (činnosti u logopedického zrcadla – kolektivní i individuální, logopedická pexesa, pracovní listy, didaktické pomůcky na rozvoj řeči,…)
 • činnosti na rozvoj jemné i hrubé motoriky – soustavy cviků.
Záměrem logopedického kroužku je podpora a rozvoj řeči dítěte s ohledem na jeho komplexní rozvoj a to formou herních cvičení a společných i individuálních aktivit v přátelském klimatu malé skupinky dětí v prostředí mateřské školy.
Místo konání: každé úterý od 15.00 hod. do 15.45 hod.  ve třídě Medvídků v MŠ
Termíny konání v 1. pololetí:
 • 11.10. 2016 – první lekce
 • 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12.
 • 3.1. 2017, 10.1. 2017, 17.1. 2017, 24.1. 2017
Cena: 1 400,- Kč  / 1 pololetí (14 lekcí)
Částku za pololetí plaťte na bankovní účet školy č.: 201211998/0300 s VS dítěte a poznámkou "logopedie"
do 31.10.2016.
Lektorka : Bc. Ivana Hubená (speciální pedagog)
Tel: 731 350 661
Email: infoms@skolahovorcovice.cz
1. září 2016
Kroužek dětské jógy v MŠ
Nový kroužek dětské jógy - děti můžete přihlásit přímo u lektorky pí Hanky Poldové

V průběhu kurzu se naučíme jógovou sestavu Pozdrav slunci a hravě si osvojíme jógové pozice. Budeme se protahovat jako kočky, stát pevně jako stromy, nebo syčet jako kobry.  Nácvik jógových pozic bude doplněn o vyprávění pohádek, říkanek a hraní her. Proč je jóga pro děti důležitá? Cvičení jógy střídá cviky statické s cviky dynamickými a motorickými, což podporuje komplexní a zdárný vývoj dítěte. Jógové cviky jsou přizpůsobeny dětskému tělu, kostře a svalům. Cvičení jsou spojena s dechovými, děti se učí správným dechovým stereotypům a zvyšují si vitální kapacitu plic. Jóga děti učí koncentraci a zklidňuje je. Učí děti sebedůvěře, odvaze překonávat své limity. Cvičení je vhodné pro všechny děti ve věku od 4 let. Zdravým dětem upevňuje správné návyky a dětem s oslabením pomáhá překonávat překážky.
Začínáme: 6.10.2016 od 15:00 hod. v Mateřské škole Hovorčovice.
Co s sebou: pohodlné oblečení (legíny, tepláky, volná trička).
Cena za pololetí (14 lekcí) – 1.400 Kč. (1 lekce/45minut).
Lektor - kontakt: Hana Poldová 736 654 951
(e-mail hana.poldova@seznam.cz)
Platbu za kroužek (jedno pololetí) zasílejte na bankovní účet školy č.: 201211998/0300 s VS dítěte a poznámkou „jóga“ do 31.10.2016.

Na všechny malé jogíny se moc těšíme!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio