Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

3. července 2017
Slovo ředitelky ke konci školního roku
Milí rodiče i další návštěvníci těchto stránek,
máme za sebou další školní rok v naší škole. Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli posílit její dobré jméno i těm, kteří nám projevují neustále svou důvěru a podporují naši školu všemi možnými způsoby. Pevně věřím, že jim jejich důvěru oplácíme. Tváře spokojených dětí mluví za vše. V tomto školním roce jsme zažili velmi kladné hodnocení nejen ze strany ČSI, ale i ze strany široké veřejnosti; ostatně neustálý zájem o přihlášení dětí do naší školy je toho důkazem.
Co se nám tento rok povedlo? Velmi nás potěšilo již zmíněné hodnocení ČŠI, která naši základní i mateřskou školu prohlásila za školu inspirativní praxe, ale my jdeme ještě dále; snažíme se na základě zkušeností uplynulých let nastavovat ty nejlepší postupy a metody v naší výuce. V mateřské škole jsme se zapojili do projektu kolegiální podpory „Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ“, kde se naše MŠ stane školicím místem pro ostatní pedagogy okolních MŠ. V základní škole jsme se zapojili do projektu „Kolegiální podpora v osobnostním i profesním rozvoj pedagogů“, kde nosnou částí je Hejného metoda. Opět i zde jde o lektorství našich pedagogů a podporu pedagogů začínajících. V obou školách tedy probíhají i školicí aktivity ze strany našich pedagogů v oblasti metod, které lépe rozvíjejí pochopení a osvojení si nových zkušeností, vědomostí a dovedností, které jsou nezbytné pro další studium a život.
Pokroky jsme zaznamenali i v mimoškolních aktivitách, zejména pak v umělecké oblasti v rámci Umělecké akademie, kde se děti stále posouvají a zdokonalují. Každý měsíc jsme se s dětmi zúčastnili minimálně jedné akce, ať se jednalo o divadelní představení, koncert nebo projekty či různé výstavy. Nechyběly ani každoroční adaptační kurzy, škola v přírodě a výlety na konci školního roku.
Po celý rok se rodiče našich dětí zapojili do všech činností pořádaných školou a velmi jim za jejich pomoc děkujeme, zároveň i za sponzorské dary ve všech podobách.
Děkujeme všem: velkorysým rodičům, obětavým vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy, radostným dětem i všem dobrodincům, kteří nám drží palce!
V září se s vámi se všemi těším opět na shledanou.
S úctou
Jana Hirková, ředitelka školy
 
30. června 2017
Provoz v MŠ o prázdninách
Vážení rodiče,
provoz o letních prázdninách bude probíhat v těchto termínech:
1) v MŠ Hovorčovice: od 3.7. - 14.7.2017
2) v MŠ Předboj: od 21.8. - 31.8.2017.
Přihlášení dětí k prázdninovému provozu je již v tuto chvíli uzavřené a po zkušenostech z let minulých bude v naší MŠ probíhat jen za předpokladu, že do MŠ bude docházet alespoň 10 dětí, pokud počet dětí klesne pod 10, MŠ bude z ekonomických důvodů uzavřena; tento postup je odsouhlasem pro následující období se zřizovatelem školy. Pro bližší vysvětlení uvádím, že se v minulých letech přihlásilo vždy dostatek dětí, ale reálně docházel jen jejich velmi malý počet; prosím tedy o dodržení vašeho rozhodnutí, které činíte přihlášením dítěte k letnímu provozu, jinak budeme nuceni naši mateřskou školu dle uvedeného rozhodnutí v průběhu letních prázdnin uzavřít.
Předem všem děkuji za pochopení.
Jana Hirková, ředitelka školy
29. června 2017
Pasování předškoláků
Vážení rodiče,
z organizačních důvodů jsme přesunuli termín pasování našich předškoláků na den 29.6.2017 od 16:00 hodin. Děti i my se těšíme na setkání s vámi. Toto pasování se týká všech dětí, které od 4.9.2017 nastupují do základní školy.
Děkujeme všem za pochopení.
28. června 2017
Kroužky 2017/2018
Milí rodiče a milé děti,
i v příštím školním roce budou probíhat v naší mateřské škole kroužky, na které je možnost již nyní se přihlašovat.

Metoda dobrého startu - Pondělí
  • lektorka Bc. Martina Homutová ( homutova1@seznam.cz )
Stimulační program Maxík
  • lektorka Bc. Martina Homutová ( homutova1@seznam.cz )
Šikovný jazýček: kroužek primární logopedické intervence - Úterý
  • lektorka Bc. Ivana Hubená ( infoms@skolahovorcovice.cz )
Angličtina pro děti - Středa
  • lektorka Mgr. Dana Wimmerová ( dana@hocus-lotus.cz )
Jóga pro děti - Čtvrtek
  • lektorka Hana Virčíková ( vircikova.hana@seznam.cz   )

Bližší informace budou vyvěšeny na konci měsíce srpna.
27. června 2017
Schůzka pro rodiče
Milí rodiče,
srdečně Vás zveme na schůzku pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělání od 1.9. 2017.
Schůzka se uskuteční dne 27.6. 2017 od 16.30.
Na schůzce obdržíte podrobné informace a bude prostor pro Vaše dotazy.
20. června 2017
Výlet do Mirákula
POZOR ZMĚNA TERMÍNU - DO PARKU JEDEME DNE 20.6. 2017 
Milí rodiče,
dne 20.6. 2017 odjíždí všechny děti z naší mateřské školy na celodenní výlet do parku Mirákulum.
Prosíme dejte dětem na cestu batoh s pitím a pláštěnkou, svačiny i oběd zajistíme.
V případě, že se Vašemu dítěti dělá v autobuse nevolno, nahlašte prosím tuto skutečnost své třídní paní učitelce.
Příchod do mateřské školy prosíme nejpozději do 7.45 hod.
15. června 2017
Cesta kolem světa
Milí rodiče a milé děti,
srdečně vás zveme na odpolední akci, která se bude konat na zahradě mateřské školy (doufáme v příznivé počasí) a to dne 15.6. 2017 od 16.00 hod.
Akcí vyvrcholí celoroční projekt "Poznáváme svět", čekají na vás různá zastavení "po světě", činorodé aktivity....
Těšíme se, že společně vytvoříme příjemnou atmoféru a prožijeme pěkné odpoledne.
Vítáme všechny, kteří by se zapojili do projektu a obohatili tak program celé akce, v případě zájmu, kontaktujte
svou třídní paní učitelku..

Těšíme se na vás :-)
7. června 2017
Zahrada v MŠ
Vážení rodiče,
rádi bychom vás upozornili na pokračující realizaci projektu naší zahrady, která bude probíhat v průběhu letních prázdnin. Prosím, mějte tedy strpení s opravou venkovních schodů. Oprava bude většího rázu a v rámci i rozsáhlejších prací, kterými nechceme omezovat pohyb dětí na naší zahradě.
Předem Vám děkuji za pochopení a pokud by se někdo z vás o prázdninách nudil, rádi vaši pomoc při této realizaci přivítáme. Zájemci volejte na telefon: 723 028 977, kdykoli.
Jana Hirková
6. června 2017
Zprávy ze ŠVP
Úterý:
Milí rodiče,
hlásíme se ze Školy v přírodě. Máme za sebou nejen první procházku po okolí, setkání s Krakonošem a první noc,
ale také jsme již našli první ze zastavení z pohádkové stezky Marie Kubátové. Dnes odpoledne nám počasí
nepřeje, začalo tu pršet a bouří, ale nám to nevadí. Společně čteme pohádky, tvoříme skřítky a pozorujeme dění venku.
Těšíme se, že až se počasí umoudří, vyrazíme na výlet.

Středa:
Milí rodiče,
děti mají za sebou druhou spokojeně prospanou noc. Počasí dnes bylo příznivější, a tak mohly děti navštívit a nakrmit  ovečky, pohrát si na
dětském hřišti a prozkoumat místní les. Děti postavily domečky pro skřítky, vyrobily si "Krkonošskou paletu", naučily se novou písničku....atd. :-)
Zítra nás čeká velký výlet vláčkem na Pomezní boudy.

Čtvrtek:
Milí rodiče,
dnes mají děti za sebou velký výlet na Pomezní boudy, kam je vyvezl vláček Úpáček. Cestu zpět zvládly pěšky. Počasí nám velmi přálo a procházka po horách byla velice příjemná.
Děti objevily několik zastavení Pohádkové stezky, pohrály si na hřišti, zpívaly a tvořily do svých "Krkonošských deníčků".

Pátek:
Milí rodiče,
dnešní den probíhal v duchu rozloučení s horami. Děti plnily "Krakonošovu zkoušku" , za kterou získaly poklad, opékaly buřty, zpívaly a hrály si na hřišti.
Večer nás čekalo balení, poslední "dobrou noc" a zítra se již těšíme na cestu domů.
Z MALÉ ÚPY VYRÁŽÍME V 9.00 , PŘÍJEZD K MATEŘSKÉ ŠKOLE 11.30 - 12.00.

6. června 2017
ŠVP Malá Úpa - 1.-2.den
ŠVP Malá Úpa - 1.-2.den

69 obrázků
7. června 2017
ŠVP Malá Úpa - 3 den
ŠVP Malá Úpa - 3 den

97 obrázků
8. června 2017
ŠVP Malá Úpa - 4.den
ŠVP Malá Úpa - 4.den

29 obrázků
9. června 2017
ŠVP Malá Úpa - 5.den
ŠVP Malá Úpa - 5.den

127 obrázků

Fotky také ve fotogalerii
5. června 2017
Doprava do Malé Úpy
Doprava do školy v přírodě dopadla dobře, je 15:00 hodin a děti právě šťastně dorazily na místo. Přes malou komplikaci, kdy pro nás ráno nepřijel předem objednaný autobus, se vše podařilo operativně zvládnout.
Děti i paní učitelky už dýchají čerstvý krkonošský vzduch a mohou si společně užívat týdenní pobyt na horách.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio