Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

22. září 2017
Kroužek Jóga - platba
Jóga pro děti - 1. pololetí
 • 14 lekcí /pololetí
 • cena 1400,- Kč
 • zasílejte na č.ú. 201211998/0300 s VS dítěte do 31.10. 2017
20. září 2017
Divadlo Pod čepicí
Dne 20.9. 2017 v dopoledních hodinách, proběhne v mateřské škole divadelní představení "Evelínko, nauč se pozdravit" v
podání herců divadla Pod čepicí.
14. září 2017
Ukázková lekce
Milí rodiče a děti,
zveme vás na ukázkovou lekci kroužku Angličtina pro děti, která se bude konat dne 14.9. 2017 od 17:00 hod. ve třídě Myšek.
7. září 2017
Metoda dobrého startu
Kroužek ve školním roce 2017/2018

METODA DOBRÉHO STARTU

Kdy: každé pondělí od 15:00 hod. ve třídě Medvídků
Začátek kroužku: 2.10. 2017
Lektorka:  Bc. Martina Homutová - speciální pedagog a učitelka MŠ (tel.: 724 961 743, email: homutova1@seznam.cz)
Cena: 2880,- Kč/celý školní rok

Informace o metodě:
 • jedná se o stimulačn ía rehabilitační metodu
 • respektuje individualitu dítěte
 • sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech
 • osvědčuje se jako dobrý začátek výuky čtení a psaní
 • přispívá k rozvoji řeči
 • posiluje jazykové a komunikativní kompetence dětí
 • zdokonaluje pravolevou a prostorovou orientaci
 • rozvíjí sluchové vnímání
 • zdokonaluje chápání časových vztahů
 • procvičuje rozlišování barev
 • prohlubuje schopnosti koncentrace, pozornosti a paměti
 • procvičuje zrakově pohybovou koordinaci
 • zdokonaluje úchop psací potřeby a uvolňuje svalstvo ruky
 • rozvíjí grafomotoriku
 • zvyšuje sebehodnocení, sebepoznání a sebevědomí dítěte
 • u dětí s normální psychomotorickou úrovní aktivizuje rozvoj
 • u dětí s poruchami rozvoje upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce
 • metodou můžeme i zjistit potíže u dítěte, vývojové opoždění, ale také poznat pokroky, kterých dítě cvičením dosáhlo
 • každé dítě odchází z lekce s pocitem úspěchu a důležitosti
Cílová skupina: dětí od 5 let
Metoda je zpracována do 25-ti lekcí.
Každou novou lekcí se zvyšuje náročnost úkolů.
Děti na lekci potřebují pracovní sešit a psací potřeby - zajiští lektorka.
7. září 2017
Šikovný jazýček
Kroužek ve školním roce 2017/2018

ŠIKOVNÝ JAZÝČEK - kroužek primární logopedické prevence

Kdy: každé úterý od 15:00 hod. ve třídě Medvídků
Začátek kroužku: od 10.10. 2017
Lektorka: Bc. Ivana Hubená - speciální pedagog a učitelka MŠ (tel.: 731 350 661, email: infoms@skolahovorcovice.cz)
Cena: 1400,- Kč/ pololetí (14 lekcí za pololetí)

Zaměření kroužku:
 • rozvoj řečových a komunikačních dovedností
 • rozšiřování slovní zásoby
 • procvičení a uvolnění artikulačních orgánů
 • procvičování a podpora správné výslovnosti
 • osvojení si správných dechových stereotypů
 • rozvoj hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj zrakové a sluchové percepce (vnímání)
 • rozvoj sociálních dovedností
Obsah lekcí je tvoří:
 • dechová cvičení
 • motorika mluvidel a gymnastika jazýčku
 • artikulační cvičení
 • procvičování pomocí říkanek, básniček a písniček - rytmizace dechu, řeči, spojení s pohybem
 • činnosti s obrazovým didaktickým materiálem (činnosti u logopedického zrcadla - kolektivní i individuální, logopedická pexesa, pracovní listy, didaktické pomůcky na rozvoj řeči a komplexní rozvoj dítěte,...)
 • činnosti na rozvoj jemné i hrubé motoriky - soustavy cviků
 • grafomotorické činnosti
Záměrem logopedického kroužku je podpora a rozvoj řeči dítěte s ohledem na jeho komplexní rozvoj a to formou herních cvičení a společených i individuálních aktivit v přátelském klimatu malé skupinky dětí ve známém
prostředí mateřské školy.
7. září 2017
Angličtina pro děti
Kroužek ve školním roce 2017/2018

ANGLIČTINA PRO DĚTI
Úroveň II
Kdy: každou středu od 15:00 hod ve třídě Medvídků
Začátek kroužku: 11. 10. 2017

Úroveň I
Kdy: každou středu od 15:45 hod ve třídě Medvídků
Začátek kroužku: 11.10. 2017

Věková skupina: 3 - 6 let

Cena: 2700 ,- Kč (cena nezahrnuje výukové materiály v hodnotě 1000,- Kč - CD+DVD+1 x tričko)
Lektorka: Mgr. Dana Wimmerová (tel.: 724 120 211, email: dana@hocus-lotus.cz)

Informace o metodě výuky:
 • Unikátní, certifikovaná metodika výuky cizích jazyků pro dětí od 1,5 do 10 let.
 • Děti se učí pomocí příběhů, jež prožívají formou divadla, čtou, zpívají a sledují na videu.
 • Tento formát umožňuje, že se každý aktivně zapojí, učí se smysluplně a v kontextu.
 • Děti vstupují do rolí, spontánně komunikují anglicky, hrají si, tvoří a každý týden prožívají dobrodružství spolu se svými novými kamarády - dinokroky Hocusem a Lotuskou.
 • Metodika The Adventures of Hocus and Lotus je akreditovaná MŠMT ČR a vyučována vice než 4000 lektory po celé Evropě.
7. září 2017
Jóga pro děti
Kroužek ve školním roce 2017/2018

JÓGA PRO DĚTI

Kdy: každý čtvrtek od 15:00 hod. ve třídě Medvídků
Začátek kroužku: 21.9. 2017
Lektorka: Hana Virčíková - učitelka MŠ (tel.: 736 654 951, email: vircikova.hana@seznam.cz)
Cena: 1400 ,- Kč (1 lekce/45 minut)
S sebou: pohodlné oblečení

Informace o kroužku:
 • V průběhu kroužku se naučíme jógovou sestavu "Pozdrav slunci" a hravě si osvojíme jógové pozice. Budeme se protahovat jako kočky, stát pevně jako stromy, nebo syčet jako kobry.
 • Nácvik jógových pozic bude doplněn o vyprávění pohádek, říkanek a hraní her.
 • Proč je jóga pro děti důležitá? Cvičení jógy střídá cviky statické s cviky dynamickými a motorickými, což podporuje komplexní a zdárný vývoj dítěte.
 • Jógové cviky jsou přizpůsobeny dětskému tělu, kostře a svalům. Cvičení jsou spojena s dechovými, děti se učí správným dechovým stereotypům a zvyšují si vitální kapacitu plic.
 • Jóga děti učí koncentraci a zklidňuje je. Učí děti sebedůvěře, odvaze překonávat své limity.
 • Zdravým dětem upevňuje správné návyky a dětem s oslabením pomáhá překonávat překážky.
 • Cvičení je vhodné pro všechny děti ve věku od 4 let.
6. září 2017
Třídní schůzky
Milí rodiče,
srdečně vás zveme dne na Třídní schůzky, které se budou konat dne 6.9. 2017 od 17:30 hod. v jednotlivých třídách.
Prosíme vás o účast bez dětí.
4. září 2017
Školní rok 2017/2018
Milí rodiče a milé děti,
dne 4.9. 2017 začíná nový školní rok 2017/2018.

Těšíme se na vás v mateřské škole, která je otevřena od 7:00 do 17:15.

V týdnu od 4. 9. - 8. 9. 2017 se budou všechny děti scházet ve svých kmenových třídách a to nejpozději do 8:15.


V dalších týdnech bude již provoz tříd probíhat v tomto režimu:
Třída Berušek - scházení dětí od 7:00 ve třídě Berušek
Třída Myšek - scházení dětí od 7:00 ve třídě Myšek
Třída Kočiček - scházení dětí od 7:00 do 7:45 ve třídě Myšek
Třída Medvídci - scházení dětí od 7:00 do 7:45 ve třídě Berušek

Provoz - vyzvedávání dětí:
Polední vyzvedávání:     12:15 - 13:00 - v jednotlivých třídách
Odpolední vyzvedávání: 14:50 - 16:15 - třída Berušek
                                  14:50 - 16:30 - třída Myšek (poté přechází do třídy Berušek)
                                  14:50 - 16:15 - třída Kočiček a Medvídků (ve třídě Kočiček)
                                  16:15 - 17:05 - všechny děti ve třídě Berušek

Základní informace a seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd naleznete na nástěnce v hlavní chodbě MŠ.

Šatny se nacházejí v přízemí budovy:
šatna Berušek - vlevo od hlavního vchodu
šatna Kočiček a Medvídků - naproti hlavnímu vchodu
šatna Myšek - vpravo od hlavního vchodu

Třídy:
třída Berušek se nachází v přízemí za šatnou Kočiček a Medvídků
třída Myšek se nachází v přízemi vpravo od hlavního vchodu
třída Kočiček se nachází v 1. patře
třída Medvídků se nachází v 1. patře za třídou Kočiček

Základní výbava pro děti:
 • bačkory (ne pantofle ani croks boty, jde o bezpečnost vašich dětí)
 • převlečení do třídy (triko, legíny, tepláky,...)
 • převlečení na ven (kalhoty, triko, mikina, bunda, pláštěnka)
 • obuv (pevná obuv, holiny)
 • náhradní oblečení (především spodní prádlo, převlečení do třídy)
 • kapsář na náhradní oblečení s ramínkem.
Konkrétnější informace naleznete na našich webových stránkách v sekci Rodiče - Užitečné rady - Co děti potřebují při nástupu do MŠ.

Kontrola dokumentů:
Ve své kmenové třídě si projděte s pí učitelkami evidenční list a případně doplňte chybějící informace (především telefonní čísla)
V případě, že bude vaše dítě vyzvedávat někdo jiný, než zákonný zástupce, je potřeba předem tyto osoby
zapsat do evidenčního listu s číslem občanského průkazu, případně vyplnit formulář "zmocnění", který obdržíte
od pí učitelky nebo si ho můžete stáhnout na webových stránkách mateřské školy v sekci Rodiče - dokumenty.

Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby zohlednili adaptační období malých dětí a minimálně první týden si děti
vyzvedávali již po obědě.
14. července 2017
Přerušení provozu o prázdninách
Vážení,
od 17.7.2017 - 1.9.2017 probíhá v naší mateřské škole přerušení provozu a čerpání dovolené.
Přejeme vám všem příjemné a klidné prožití letních prázdnin a budeme se na vás a zejména na vaše děti těšit opět v novém školním roce 2017/2018, který začíná v pondělí 4.9.2017.
Děkujeme vám všem za přátelskou spolupráci v tomto školním roce a přejeme ať si užijete krásné prázdniny se svými dětmi!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio