Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

31. ledna 2018
Kouzelník a bublinky
Ve středu 31.1.2018 nás v 9:30 hodin navštíví kouzelník Navaro (www.navaro.cz), který všechny děti potěší svým nádrehným bublinkovým představením, toto představení by si nikdo neměl nechat ujít, protože stojí opravdu za shlédnutí!
5. ledna 2018
Tříkrálový průvod v MŠ
V pátek 5.1.2018 jsme zorganizovali s našimi dětmi tříkrálový průvod, kdy jsme si společně zazpívali tradiční tříkrálové koledy a navštívili naše oblíbená místa v obci.
2. ledna 2018
Už jsme opět kompletní
Od dnešního dne jsme opět kompletní, přijali jsme do našeho kolektivu novou paní učitelku, Kristýnu Šuminoskou, která se bude starat o vaše děti ve třídě Kočiček a bude se střídat s paní učitelkou Zuzanou Bergerovou.
Věříme, že tato změna bude pro všechny děti i náš kolektiv změnou pozitivní.
26. prosince 2017
Slovo ředitelky ke konci roku
Rok 2017 je pro nás do jisté míry přelomový, protože máme za sebou otevření další budovy základní školy a rozšíření na školu plně organizovanou, tedy školu s 1. a 2 stupněm.
Již čtvrtým rokem se v naší škole stále něco mění, nejdříve se změny týkaly mateřské školy, poté byla postavena budova 1. stupně ZŠ a letos jsme otevřeli budovu 2. stupně ZŠ. V roce 2013 měla naše organizace 13 zaměstnanců a 88 dětí, nyní máme už 57 zaměstnanců a 272 dětí, ke kterým se váže minimálně 544 zákonných zástupců a tyto počty se budou stále zvyšovat až do doby, kdy nám doroste dnešní 6. ročník do ročníku devátého; to nás čeká v roce 2020, kdy budeme mít školu naplněnou na maximum. Za tento rychlý rozvoj školy v Hovorčovicích bych chtěla poděkovat zejména našemu zřizovateli, Obci Hovorčovice, v čele s panem starostou Jiřím Novákem a zastupitelkou obce, paní Janou Dubnovou. Bez nich by k této pozitivní změně nikdy nedošlo.
Těší mě, že se nám podařilo správně nastavit celkový rozpočet školy, kdy jsme mohli zafinancovat vše potřebné, což je v procesu nově začínající školy vždy jedna velká neznámá. Je to, jako když hledíte do skleněné koule, protože vše nelze přesně do detailu naplánovat. Radost mám i z toho, že se nám podařilo najít spolehlivé a nadšené zaměstnance, a to je v době, kdy vládne v prstenci kolem Prahy nedostatek pedagogů, opravdu malý zázrak. V nově otevřené budově se nám podařilo kompletně vybavit kmenové třídy a ty, které používáme jako odborné učebny, mají vybavení jen nezbytné a čekají na své dovybavení v novém roce; už na počátku tohoto roku jsme žádali o dotaci na vybavení naší školy, její výsledek bychom se měli dovědět v příštím roce, tak si držme palce, abychom mohli zrealizovat všechny naše plány do budoucích let, čímž by mělo být plné vybavení všech odborných učeben, zřízení keramické dílny, kompletní dílny pro pracovní činnosti, cvičná kuchyňka a učebna pod širým nebem, včetně realizace zahrad u všech škol.
Po čtyřech měsících provozu v novém školním roce jsme postupně „vyladili“ veškerý provoz školy ku prospěchu našich dětí a věřím, že se nyní situace bude pomalu zklidňovat a my všichni si budeme práci ve škole naplno užívat; zejména pak v mateřské škole, kde nám odešla v říjnu kvůli nemoci jedna paní učitelka, ale od ledna budeme opět kompletní. Zároveň jsme v listopadu prošli dvěma kontrolami, první byla kontrola z inspektorátu práce, která kontrolovala pracovní podmínky našich zaměstnanců a druhá byla kontrola z krajské hygienické stanice; obě kontroly proběhly bez připomínek a nebyly nalezeny žádné nedostatky; byly jsme ze strany obou institucí pochváleni za vedení příkladné dokumentace; tato zpětná vazba nás potěšila.
Dobré jméno a úspěchy naší školy by nebyly možné bez našich obětavých a pilných zaměstnanců, kterým bych chtěla na tomto místě poděkovat, zejména za jejich úsilí a nekonečnou ochotu a za to, že náročné budování školy ve zdraví přežili. Děkuji přátelským a spolupracujícím rodičům a prarodičům a všem těm, kteří naši školu jakkoli podporují. Děkuji také všem žákům a dětem za jejich snahu, upřímnost a důvěru, které si velmi vážíme a jsme rádi, že jsou ve škole spokojení, jejich spokojenost je i naší spokojeností.
Děkuji i našemu spolku rodičů MROŠ a Umělecké akademii, protože obě tyto instituce nabízejí velmi kvalitní přesah do mimoškolních aktivit, ve kterých se děti mohou rozvíjet a užít si svůj úspěch. Chci jim poděkovat za to, že pro nás svědomitě připravují nádherná představení, kde v průběhu času máme možnost vidět, jak se děti stále zlepšují.

Závěrem bych vám všem do nadcházejícího roku 2018 chtěla jménem svým i jménem všech zaměstnanců naší školy popřát mnoho zdraví, radosti a pevnou půdu pod nohama. Těším se, že se s vámi budeme v naší škole i nadále setkávat, nejen jako zaměstnanci školy a zákonní zástupci našich/vašich dětí, ale zejména jako přátelé, pro které je každé takové setkání potěšením.

S úctou

Jana Hirková
 
22. prosince 2017
Přerušení provozu MŠ
Vážení rodiče,
ve dnech 27.12. - 29.12.2017 bude provoz naší MŠ přerušen, těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi opět 2.1.2018.
20. prosince 2017
Vánoční besídky v MŠ
Vážení rodiče,
20.12.2017 máme pro vás připravené vánoční besídky ve všech třídách.
Proběhnou v těchto časech:
1) Berušky: od 15:30 hodin
2) Myšky: od 16:00 hodin
3) Kočičky: od 16:15 hodin
4) Medvídci: od 15:30 hodin,
vždy ve svých třídách.
Děti se již těší na to, aby vám ukázaly, co se za uplynulé měsíce naučily. Těšíme se na vás!
14. prosince 2017
Setkání se seniory
Jako každoročně, připravujeme i tento rok setkání se seniory, třída Myšek si opět pro naše senory připravila pásmo písniček, abychom si s nimi společně zazpívali a strávili příjemné předvánoční chvíle.
13. prosince 2017
Vánoční putování s anděly
13.12.2017 přivítáme v mateřské škole divadlo PRUHOVANÉ PANENKY, které si pro nás připravilo "Vánoční putování s anděly".
5. prosince 2017
Mikulášská nadílka v MŠ
Dopoledne 5.12.2017 proběhne v naší mateřské škole Mikulášská nadílka.
29. listopadu 2017
Adventní dílna
Milí rodiče a milé děti,
srdečně vás zveme dne 29.11. 2017 na Adventní tvořivou dílnu pro rodiče a děti, která se bude konat v mateřské škole od 17:00.
Těšíme se na vás.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio