Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Základní informace


Družina hraje ve vzdělávací koncepci naší školy velmi důležitou roli. Prožitkovými metodami, výchovou výzvou a dobrodružstvím se zaměřujeme na rozvoj osobnosti žáků, jejich kompetencí i vztahů v celém kolektivu.

Využíváme to, že naše škola nestojí na sídlišti a děti mohou více času trávit v přírodě a prozkoumávat okolí.  Díky různým zážitkovým aktivitám v družině společně prožíváme spoustu nových dobrodružství, která vedou ke stmelení kolektivu, umožňují poznat dětem své schopnosti a hranice, učí se spolupráci, respektu a vytvářejí si osobní vztah k místu, kde žijí.

Vše výše uvedené klade zvýšené nároky na oblečení a vybavení - pro vaši duševní pohodu by děti měly mít do družiny na převlečení starší oblečení na ven uzpůsobené ročnímu období, vhodné boty, v deštivých měsících se hodí i holiny ... Pamatujme, že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení:-)...

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Družina je určena především pro děti zaměstnaných rodičů, přednost mají mladší, pokud to kapacita dovoluje, mohou se vybraných aktivit účastnit i děti, které družinu nenavštěvují.
 • O chod a program družiny pečuje pedagogický tým ve složení Marie Maximová, Adéla Rektoříková, Julie Polková, Dita Vojanová a Tereza Kopecká.
 • Provoz: od 12.00 – 17.00 hod, po skončení dopoledního vyučování předávají žáky do družiny třídní učitelé.
 • Vyzvedávání:  
  • Po obědě: ve 12.15h (konec vyučování v 11.40h) nebo ve 13.15h (konec vyučování ve 12.35h) na malé budově
  • Od 15.00h do 17.00h kdykoli,(prosíme o včasné vyzvedávání dětí, tak aby bylo možn družinu v 17.h ukončit)
  • Prosíme, vyplňte důkladně zmocnění pro jednotlivé osoby, které budou děti z družiny vyzvedávat. Není možné předat dítě jiným osobám než uvedeným na tomto formuláři, ani na základě telefonického rozhovoru, sms nebo emailu. V případě nutnosti, prosím, vyplňte pro dítě lísteček „Mimořádný odchod“.
 • Samostatné odchody dětí z družiny: Pouze na základě předem vyplněné tabulky „Samostatný odchod“ v zápisovém lístku do družiny nebo na samostatném formuláři a to vy tyto časy: 15:00, 16:00 a 17.00 
 • Školné: 1.750,- Kč/pololetí.
 

S ČÍM SE DĚTI V NAŠÍ DRUŽINĚ SETKAJÍ?

 • Respekt a empatie ze strany dospělých
 • Příležitost vybrat si program a činnosti, které je zajímají
 • Dobré a zdravé vztahy
 • Klid
 • Radost
 • Pohoda 


ČEMU SE V NAŠÍ DRUŽINĚ VĚNUJEME?

Hlavní program v družině je organizován do bloků v rámci jednotlivých činností – děti se rozdělují dle zájmu o danou činnost, nikoliv podle tříd, tím vznikají věkově různorodé skupiny, které nám umožňují podporovat spolupráci dětí různého věku, využívat vrstevnického učení, vést děti k vzájemnému respektu a pomoci.

Vycházky do okolí a do přírody
 • Cíl: žáci poznávají okolí své školy a místa bydliště, mají příležitost ho prozkoumat, získávají  vztah k místu, kde žijí.
 • Obsah: objevování a pozorování zajímavých jevů v přírodě, aktivní zdolávání překážek na cestě terénem, orientace v prostoru.
 • Jak: pěšky a na vlastní oči, počasí na vlastní kůži, dobrodružně a fyzickou námahou. 

Pečujeme o životní prostředí
 • Cíl: žáci se seznamují s prvky a vztahy ve svém životním prostředí, podílí se na péči o prostředí ve škole i v nejbližším okolí školy, získávají ohleduplný postoj ke zvířatům, rostlinám, lidem a svému okolí vůbec
 • Obsah: péče o rostliny, třídění odpadu, seznamování se s domácími zvířaty, pozorování volně žijících zvířat v přírodě
 • Jak: vlastní rukou, bezprostředním kontaktem, prožitkem poznání. 

Venkovní sporty a hry
 • Cíl: žáci se aktivně zrekreují po vyučování, rozvíjejí své pohybové a sociální dovednosti.
 • Obsah: netradiční venkovní hry a sporty – indiánský lakros, honičky, hry s lanem, hry s míčem, výběhy terénem, dobrodružné hry.
 • Jak: vlastní silou, vlastníma nohama a rukama, zaujetím a radostí, za každého počasí. 

Různé zájmové činnosti
 • Cíl: rozvoj fantazie, manuální zručnosti, spolupráce, příležitost k hledání a poznávání nových věcí, technik.
 • Obsah: výtvarná činnost (papír, uhel, linorit, textil, keramika a další), dramatická činnost (v návaznosti na školní učivo), hudba (poslech, zpěv, hra, výroba nástrojů, tanec), zdravověda.
 • Jak: vlastníma rukama, nohama, celým tělem. 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio