Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Zápisy ze zasedání

______________________________________________________________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


1. setkání parlamentu proběhlo dne ......... a týkalo se:
1) nejdříve jsme se u čaje a moučníku přivítali a vzájemně se představili (povídali jsme o tom,co je to identita parlamentu).
2) zahráli jsme si stmelující hru: "Pošli to dál" (jablko a sklenice).
3) skupinová práce: "Jak by měl vypadat a jaký by měl být parlamenťák" (jaké máme otazníky k ŽP).
4) cíl na tento rok: Umět dobře přenést inromace z parlamentu do třídy, umět je odprezentovat.
5) pasování do stavu členského: příslib všech členů parlamentu, že budou pro parlament svědomitě a zodpovědně pracovat (předání pasovací listiny, zápisníku a propisky všem členům ŽP).
6) rozloučení.
______________________________________________________________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - 2022/2023 byla činnost našeho parlamentu přerušena
______________________________________________________________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


7. setkání parlamentu proběhlo dne 17. 2. 2020 a týkalo se:
1) nejdříve jsme se přivítali a občerstvili u čaje a vánočky
2) přednesení očekávání ze strany koordinátorů ŽP směrem k parlamenťákům
3) plánování struktury průběhu zasedání samotnými parlamenťáky
4) zprávy ze tříd - skupinová práce
5) rozložení úkolů do příště - rozdělení rolí: CO - KDO - DO KDY
6) inspirace - videoukázka z nejlepších projektů žákovských parlamentů v ČR
7) úkoly do příště - příspěvky do dalšího vydání časopisu a volba z projektů, který představí ve třídě parlamenťáci.
8) ukončení a rozloučení.

6. setkání parlamentu proběhlo dne 3. 2. 2020 a týkalo se:
1) nejdříve jsme se přivítali
2) prohlíželi novou podobu 1. čísla školního časopisu
3) aktivně jsme vymýšleli a definovali přesná pravidla projektu Žolík, který má schopnost smazat známku, která se nám nelíbí
4) rozloučení.

5. setkání parlamentu proběhlo dne 20. 1. 2020 a týkalo se:
1) nejdříve jsme se u čaje a moučníku vzájemně přivítali, přivítali jsme nového člena Lukáše Slováka z 8. ročníku
2) Jak se Š.K. dařilo plnit úkol v prosinci?
3) Hra: "Je to horké nebo studené" - jak se nám daří ve třídě prezentovat to, o čem v parlamentu jednáme
4) věnovali jsme se školnímu časopisu a co všechno do něj ještě chceme zařadit
5) vybrali jsme projekt "Zolík", který chceme zrealizovat (KDO - CO - DO KDY)
6) úkol do příště - zamyslet se nad tím, jaká bude gryfická podoba Žolíku, jaká pravidla připravíme pro žáky, jaká pro učitele
7) rozloučení.

4. setkání parlamentu proběhlo dne 6. 1. 2020 a týkalo se:
1) nejdříve jsme se u čaje a moučníku vzájemně přivítali v novém roce + pochvala za účast (bez připomenutí rodičům) - chyběl jen jeden člen z 8.ročníku
2) hra: "Najdi někoho kdo..." - zapiš jeho jméno (naučit se zeptat, pokud jméno zapomentu)
3) Jak se dařilo splnit zadaný úkol - žákovi 8.ročníku (byla knihovna a relaxační kout uklizený?)
4) zprávy ze tříd - skupinová práce (Jak se mi dařilo prezentovat obsah minulého setkání ve třídě, co mi pomohlo, co se mi naopak nedařilo)
5) návrhy na projekty ve škole - skupinová práce (zápis "trojlístků" všech ročníků) - diskuze nad nápady a jejich výběr
6) úkol do příště - zamyslet se nad vybranými projekty a nad příspěvky do nového časopisu (3. ročníky - vyplnit text pro představen do časopisu)
7) rozloučení, a předání dárku v podobě placky s logem parlamentu.

3. setkání parlamentu proběhlo dne 16. 12. 2019 a týkalo se:
1) nejdříve jsme se u čaje a moučníku vzájemně přivítali a přijali nového člena parlamentu ze 6. ročníku - Marii Trachtovou
2) Jak se seznámit - pokynutí ruky a představení se (pravidla: kdo podává první ruku, jakým způsobem a oční kontakt)
3) pochvala za minulé nelehké setkání a řešení problémové situace, stanovení úkolu pro Štěpána - ŽP zvolil následující úkol:
Štěpán bude po celý týden uklízet relaxační kout u knihovny a zároveň též žákovskou knihovnu
4) zprávy ze tříd - skupinová práce (Jak se mi dařilo prezentovat obsah minulého setkání ve třídě a jak jsem splnil zadané úkoly)
5) návrhy na projekty ve škole - skupinová práce (Co bych chtěl ve škole změnit?, Na čem bych chtěl pracovat? Comi ve škole chybí?
6) úkol do příště - parlamentáci se svou třídou vyberou tři nejsilnější věci (viz bod 5.) a přednesou je na příštím setkání parlamentu - "trojlístek"
7) rozloučení, přání pěkných Vánoc a dárek v podobě placky s logem parlamentu.
 
2. setkání parlamentu proběhlo dne 2. 12. 2019 a týkalo se:
1) nejdříve jsme se u čaje a moučníku vzájemně přivítali.
2) vrátili jsme s ke slovu "identita" žákovského parlamentu (název, logo, nástěnka, reklamní předměty, web - ukázali jsme si prostor pro ŽP).
3) řešili jsme dva výchovné incidenty členů parlamantu (člena ze 6. a z 8. ročníku), parlament o těchto členech rozhodl následovně:
    člen 8. ročníku - 13x bylo hlasováno pro to, aby tento člen dostal sankci/úkol, 3x bylo hlasováno pro to, aby tento člen dostal druhou šanci
    člen 6. ročníku - 14x bylo hlasováno pro to, aby byl zvolen jiný člen (tzn. nemáš už místo mezi námi)
4) hra: "Výměna identity"
5) skupinová práce: zprávy ze tříd (Jak se mi dařilo odprezentovat plán minulého setkání v mé třídě)
5) úkoly do příště, parlamenťáci mají:
  - představit třídnímu učiteli a třídě na webu školy místo, kde jsou umístěné informace o ŽP
  - najít ve třídě místo, kde budou vyvěšené pasovací glejty zvolených členů parlamentu
  -  v 6. třídě zvolit nového člena parlamentu
6) rozloučení.

1. setkání parlamentu proběhlo dne 18. 11. 2019 a týkalo se:
1) nejdříve jsme se u čaje a moučníku přivítali a vzájemně se představili (povídali jsme o tom,co je to identita parlamentu).
2) zahráli jsme si stmelující hru: "Pošli to dál" (jablko a sklenice).
3) skupinová práce: "Jak by měl vypadat a jaký by měl být parlamenťák" (jaké máme otazníky k ŽP).
4) cíl na tento rok: Umět dobře přenést inromace z parlamentu do třídy, umět je odprezentovat.
5) pasování do stavu členského: příslib všech členů parlamentu, že budou pro parlament svědomitě a zodpovědně pracovat (předání pasovací listiny, zápisníku a propisky všem členům ŽP).
6) rozloučení.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
9. setkání parlamentu proběhlo dne 16. 5. 2019 a týkalo se:
1) diskuze nad posledním vydáním čísla školního časopisu v tomto školním roce - výběr nejpelší fotografie do fotografické soutěže, zařazení naší nové školní akce - recitační soutěže do časopisu
2) Odsouhlasení parlamentu, že na Regionální Konferenci ŽP v ZŠ Chýně pojede celkem 5 žáků (23. 5. 2019).
4) Diskuze a zprávy z jednotlivých tříd: téma pracovní činnosti v budoucím 8. ročníku (dělení na chlapce a dívky a obsah činností - šití a IT dovednosti - děvčata mají zájem se v pololetí prostřídat), návrh - děti by se potřebovaly vybít - možnost využívat tělocvičnu o přestávkách pro uvolnění přebytečné energie (zóna na běhání).
5) Další setkání ŽP proběhne dne: 13. 6. 2019 od 9:40 v ředitelně.

8. setkání parlamentu proběhlo dne 11. 4. 2019 a týkalo se:
1) diskuze nad náměty pro 3. číslo školního časopisu, zpětná vazba na časopis, nová rubrika: omluva redakce (nepřesné informace a jejich změna)
2) Zvolení 4 zástupců na Konferenci ŽP v ZŠ Chýně, která se koná 23. 5. 2019
4) Diskuze a zprávy z jednotlivých tříd: jak může škola zajistit to, aby se na ŠvP nejezdilo v době svátků, jak může škola zajistit to, aby se žáci mohli pohybovat ve velké budově v 1. i 2. patře.
5) Další setkání ŽP proběhne dne: 16. 5. 2019 od 9:40 v ředitelně.

7. setkání parlamentu proběhlo dne 7. 3. 2019 a týkalo se:
1) výběr místa pro nástěnku ŽP - umístěna bude v jídelně pod promítacím plátnem
2) koordinace nad sestavením 2. čísla nového školního časopisu (dvouměsíčníku), které vyjde 22. března.
4) Úkol do příště: poslední příspěvky a texty do 2. čísla časopisu.
5) Další setkání ŽP proběhne dne: 11. 4. 2019 od 9:40 v ředitelně.

6. setkání parlamentu proběhlo dne 20. 2. 2019 a týkalo se:
(jednání vedla ředitelka školy, byly přítomni 2 náhradní zástupci ze 6. a 7. třídy)
1) výběr loga ŽK "Mozky školy" z dodaných návrhů.
2) jednání o umístění nástěnky ŽK - vhodné místo stále hledáme.
3) počáteční koordinace nad sestavením 2. čísla nového školního časopisu (dvouměsíčníku), které vyjde koncem března.
4) Úkol do příště: dodat elektronicky zpracovaný vybraný návrh loga, dodat příspěvky do časopisu.
5) Další setkání ŽP proběhne dne: 7. 3. 2019 od 9:40 v ředitelně.
 
5. setkání parlamentu proběhlo dne 4. 1. 2019 a týkalo se:
(jednání vedla ředitelka školy)
1) zhodnocení výsledků dotazníku - školní jídelny (výsledky jsme předali do školní jídelny a budou otištěny v našem školním časopise) pro ty, kteří byli na minulé schůzce ŽP nepřítomni
2) odsouhlasení názvu časopisu: Školní časoHOVOpisMIX a zvolení dalšího člena do redakční rady časopisu - Beaty Bláhové.
3) finální koordinace nad sestavením 1. čísla nového školního časopisu (dvouměsíčníku), 1. číslo vyjde koncem ledna 2019 a vložení nové kapitoly: "Zajímavosti pro 2. stupeň", která nahradí sloupek o mobilních aplikacích.
4) Úkol do příště: vyhledat vhodné místo pro umístění nástěnky ŽP ve škole.
5) Další setkání ŽP proběhne dne: 20.2.2019 od 9:40 v ředitelně.

4. setkání parlamentu proběhlo dne 19. 12. 2018 a týkalo se:
(bohužel se nás sešla jen polovina, ostatní byly na vánočních výletech mimo školu)
1) zhodnocení výsledků dotazníku - školní jídelny (výsledky jsme předali do školní jídelny a budou otištěny v našem školním časopise)
2) koordinace nad sestavením příspěvků do nového školního časopisu (dvouměsíčníku), 1. číslo vyjde koncem ledna 2019 a rozdělení úkolů k přípravě časopisu.
 
3. setkání parlamentu proběhlo dne 22. 11. 2018 a týkalo se:
(jednání vedla Beata Bláhová - děkujeme jí za odvahu...:O)
1) zvolili jsme název parlamentu, a to ze dvou favoritů: MOST a MOZKY ŠKOLY, které měly stejný počet hlasů.
Náš parlament tedy konečně nese svůj název: Mozky školy.
2) vyhlásili jsme výtvarnou soutěž na logo k našemu názvu parlamentu: Mozky školy (účastní se jí všechny třídy, ukončení soutěže a návrhů - leden 2019)
3) budeme 1x za měsíc vydávat školní časopis: každý zástupce parlamentu ve své třídě osloví ostatní žáky s prosbou o spolupráci při tvorbě časopisu (osloveni by měli být 2 zájemci), kdy každá třída bude v rámci časopisu připravovat jednu kapitolu; kapitoly jsme si do tříd rozdělili následovně:
1. kapitola: úvod a obsah (redaktoři a ředitelka školy)
2. kapitola (3. B): Co se děje v naší škole a v Hovorčovicích (výuka  - úspěchy, akce, projekty, volnočasové aktivity; akce v obci)
3. kapitola (4. B): Představení členů parlamentu (1 vybraný člen)
                          Představení zaměstnanců školy (1 vybraný zaměstnanec)
4. kapitola (7. třída): Sloupek o PC hrách a mobilních aplikacích
5. kapitola (6. třída): Školní soutěž
6. kapitola (4. A): Aktuality ze světa a jak je vnímáme
7. kapitola (5. třída): Školní komiks
8. kapitola (3. A): Hádanky, křížovky, vtipy
4) Diskuze:
- stížnost na údržení čistoty na WC chlapců ve 2. patře a zároveň na to, že některé dívky svačí na WC
- vyhlásíme, aby třídy podávali návrhy na název našeho školního časopisu
5) termín dalšího setkání parlamentu: 19. 12. 2018 v 9:40 hod. v ředitelně.

2. setkání parlamentu proběhlo dne 22. 10. 2018 a týkalo se:
1) schválení "Zákoníku školského parlamentu"
2) pokračování soutěže o název parlamentu, zatím se parlament přiklání k názvu:
   M - můžeme
   O - o rozvoji školy
   S - společně
   T - také rozhodovat
   - třídy budou ještě na názvu parlamentu pracovat v rámci třídnických hodin a výsledek probereme na dalším setkání
   - po volbě jména vyhlásíme soutěž na logo parlamentu
3) do příště parlament předloží koncepci školního časopisu
    (zajistí zástupci 7. třídy)
4) připomenutí společného setkání dne 15.11. 2018 - všichni předsedové a zástupci se sejdou v 9:55 v šatně a společně s ředitelkou přejdou do knihovny 1. stupně, kde bude probíhat stmelovací program pod vedením Ivany Šircové
5) zpětná vazba na diskuzi z minulého setkání:
- dotaz 7. třídy - používání mobilních telefonů ve škole - jen v rámci výuky a pod dozorem vyučujícího, jinak platí ustanovení školního řádu. Jsi už také SMOMBE? To zjistíš, když si přečteš "Život v mobilu".
- dotaz 4. B - podpora Vašíkovi Sedláčkovi (dohodli jsme se, že přispějeme rodině Sedláčkových výnosem z akce "Vánoční trh", která proběhne dne 10. 12. 2018)
6) diskuze, nové příspěvky tříd:
- dotazy tříd na stravování ve škole - možnost většího klidu při jídle, možnost výběru ze dvou jídel, kvalita připravovaného jídla (zástupce 7. třídy připraví dotazník pro školu "Spokojenost s naší kuchyní")
- dotaz 7. třídy - Bude se slavit Heloween? 7. třída měla možnost Heloween po projektu "Oslava 100. výročí republiky" oslavit, ale neprojevila dostatečný zájem o něj, proto se nekonal.
7) termín dalšího setkání parlamentu: 22. 11. 2018 v 9:40 hod. v ředitelně.

1. setkání parlamentu proběhlo dne 20. 9. 2018 a týkalo se:
1) funkce parlamentu
2) stanovy parlamentu - "Zákoník školského parlamentu"
3) diskuze nad vyhlášením soutěže o název parlamentu
4) společné setkání parlamentářů dne 15. 11. 2018 od 10:00 - 11:40 pod vedením Ivany Šircové, na téma týmového naladění parlamentu.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio