Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

ZPRÁVY UMĚLECKÉ AKADEMIE

11. října 2020
Umělecká akademie - přechod na distanční výuku
Vážení rodiče, milí žáci,
ač neradi, musíme i v Umělecké akademii v souvislosti s platnými mimořádními opatřeními přejít od 12.10. na distanční výuku. Lektoři Vás budou kontaktovat, aby se domluvili na termínech výuky. Ta bude probíhat opět přes TEAMS, přístupy jsou stále platné.
Distanční forma výuky se týká nástrojů, výuku kolektivních kurzů - pěvecký sbor, muzicírování a dramatický ateliér - musíme od 12.10. přerušit. Pokud se epidemiologická situace po říjnu nezlepší, budou kolektivní kurzy zrušeny v rámci celého 1. pololetí. Držme si palce, ať se tak nestane! Děkujeme za pochopení.
2. října 2020
Volnočasové aktivity v ZŠ od 5.10.
Vážení rodiče, milí žáci,
volnočasové aktivity v ZŠ (tzn. kurzy Umělecké akademie, sportovní a zájmové kroužky pořádané 3. osobami) pokračují od pondělí 5.10. v režimu opatření vztahujících se na hromadné akce, tzn. max. 10 osob, povinnost používání roušek (vyjma dechových nástrojů), dodržování odstupu a zákaz zpěvu (zrušena výuka školního pěveckého sboru a muzicírování). Opatření zákazu osobní přítomnosti žáků na výuce platná pro ZUŠ a střediska volného času se na nás nevztahují! Stanovisko bylo konzultováno s KHS i právním oddělením.
29. září 2020
Platba školného v Umělecké akademii
Vážení rodiče,
pokyny k platbě školného v Umělecké akademii na 1. pololetí 2020/2021 jsou následující:
 
  • Výuka na nástroje:          2 200 Kč/pololetí,
  • Školní sbor, muzicírování: vyúčtování školného provedeme až v prosinci 2020 na základě skutečně odučených lekcí, pro Vaši informaci školné na pololetí je 2 000 Kč, z minulého pololetí se převádí nevyčerpané školné ve výši 1630 Kč.
  • Dramatický ateliér: vyúčtování školného provedeme až v prosinci 2020 na základě skutečně odučených lekcí, pro Vaši informaci školné na pololetí je 2 000 Kč, z minulého pololetí se převádí nevyčerpané školné ve výši 1 050 Kč.


Číslo účtu: 2300864897/2010, do popisu uveďte jméno žáka a zkratku kurzu.


V případě omezení/zrušení prezenční výuky bude výuka na nástroje dál probíhat distanční formou. Po dohodě s lektorem mohou distanční formu výuky náhradou za prezenční využít i žáci, kteří budou zařazeni do karantény. U kolektivních kurzů (sbor, muzicírování, dramatický ateliér) budeme muset výuku v případě omezení/zrušení prezenční výuky přerušit.
Děkujeme za pochopení!
14. září 2020
Začátek výuky v Umělecké akademii
Výuka v Umělecké akademii začíná v pondělí 14. září. Rovrh individuálních kurzů obdrželi všichni rodiče přihlášených žáků e-mailem. Pěvecký sbor a muzicírování se poprvé sejdou v pondělí 14. září, dramatický ateliér ve středu 16. září od 16.30 (mladší skupina) a v pátek 18. září od 14.30 hod (starší skupina). V případě dotazů neváhejte kontaktovat své lektory nebo nám napište na spolek.mros@gmail.com. Těšíme se na vás!
14. září 2020
Dnešní sbor a muzicírování odpadá!
Vážení rodiče, dnešní sbor s muzicírováním ze zdravotních a rodinných důvodů odpadá. Paní lektorka Vás bude emailem kontaktovat s návrhem náhrady zrušené lekce. Děkujeme za pochopení, hezký den Vám všem!
 
 
7. února 2020
Platby kurzů Umělecké akademie na 2. pololetí
Vážení rodiče, připomínáme úhradu školného v Umělecké akademii na 2. pololetí. Cena individuálních kurzů je 2200 Kč, cena kolektivních kurzů je 2000 Kč. Platby posílejte na účet spolku MROŠ 2300864897/2010, do popisu uvádějte NÁZEV KURZU + jméno žáka. Termín pro úhradu školného je 28. února. Předem moc děkujeme za jeho dodržení.
4. února 2020
KERAMIKA - začínáme!
S radostí oznamujeme, že od 2. pololetí se uskuteční náš velký sen a otevíráme keramické kurzy pro veřejnost! Začínáme 4. února. Veškeré informace včetně termínů pro jednotlivé skupiny naleznete v přiloženém letáčku a nám nezbývá než dodat: TĚŠÍME SE NA VÁS! Kontakt pro přihlášení hirkova@skolahovorcovice.cz
4. února 2020
VÝTVARNÝ ATELIÉR - začínáme!
Malíři a výtvarníci pozor! Od 2. pololetí pro vás nově otevíráme VÝTVARNÝ ATELIÉR zaměřený na plošnou tvorbu. Vítáni jsou všichni žáci naší školy bez omezení věku. Scházet se budeme v úterý od 15 hod v našem improvizovaném ateliéru v šedé třídě na malé budově (bývalá knihovna). Více informací naleznete v přiloženém letáčku. TĚŠÍME SE NA VÁS! Přihlásit se můžete e-mailem na hyklova@skolahovorcovice.cz.
28. ledna 2020
Přerušení výuky v Umělecké akademii
Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření provozu školy z důvodu chřipkové epidemie je ve dnech 30. a 31. ledna (náhradní hodiny) přerušena i výuka v rámci Umělecké akademie. Děkujeme za pochopení a těšíme se brzy na viděnou opět v plné síle a zdraví!
27. ledna 2020
Omlouvání nemocných žáků v rámci výuky Umělecké akademie
Vážení rodiče,
prosíme, nezapomínejte omlouvat nemocné děti a SMS zprávu o absenci zasílejte co nejdříve přímo lektorovi. Nemocnost je opravdu vysoká a lektoři potřebují mít informace dostatečně dopředu, aby si mohli výuku přeorganizovat. Děkujeme za spolupráci a všem marodům přejeme brzké udzravení!

KONTAKTY NA LEKTORY:
Michal Brož, kytara, tel. 739406216
Petr Kužvart, trubka, tel. 777805698
Jana Vaněčková, klavír, tel. 603714872
Lucie Mrázová, klavír, tel. 723852218
Saša Kricner, kytara, tel. 606346581
Patricie Fojtů, flétna, saxofon, klarinet, muzicírování, tel. 720247368
Jitka Rozová, sbor, tel. 777010797
Jana Kloudová, dramatický ateliér, tel. 731067160 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio