Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt        

Akce v MŠ pro rok 2016/2017

Celoroční projekty
Projekt „Zdravé zoubky“
Projekt „Výchova ke zdraví“
Projekt „Neuro-vývojová terapie“
Projekt „Na zraku dětí nám záleží“
Projekt „Logopedická prevence“
Projekt „Poznáváme svět“
Projekt „Poznáváme naše okolí“
Projekt „Žijeme s knihou“
 
Září:
 • 7.9. 2016 od 17.30 - Třídní schůzky (ve všech třídách, bez účasti dětí)
 
Říjen:
 • 6.10. 2016 - Preventivní vyšetření zraku dětí (Prima vizus) - dopoledne
 • 12.10. 2016 – divadelní představení: Skřítek (divadlo Buchty a loutky )
 
Listopad:
 • 3.11. 2016 -  fotografování dětí (jednotlivci)
 • 27.11. 2016 od 16.00 - Vystoupení dětí ze třídy Kočiček na akci Rozsvěcení vánočního stromečku
 • 29.11. 2016 – divadelní představení : Tři pohádky o Honzovi (divadlo Harmonika)
 • 30.11. 2016 od 17.00 - Adventní tvořivá dílna pro rodiče a děti
 • 25.11. 2016 nebo 27.11.2016 ukončení akce „Vánočka a perníčky na zkoušku“ – 4. ročník, (výrobky poputují k vánočnímu stromu k příležitosti rozsvěcení vánočního stromu)
 
Prosinec:
 • 3.12. 2016 od 11.15 -  Vystoupení dětí ze třídy Medvídků na Vánočních trzích
 • 5.12. 2016 dopoledne – Mikulášská nadílka
 • 8.12. 2016 od 9:40 – 10:45 hod. návštěva předškoláků v ZŠ
 • 8.12. 2016 od 17.00 - Vystoupení dětí ze třídy Myšek na Vánočním setkání se seniory  - OÚ Hovorčovice (program a dárečky od našich dětí pro seniory)
 • 13.12. 2016 - kouzelnické představení: Kouzelník a zlobivé míčky (kouzelník Navaro)
 • 20.12. 2016 - Vánoční besídky v MŠ , od 15.30 třída Berušek a Myšek, od 16.00 třída Kočiček, od 16.30 třída Medvídků

Leden:
 • 6.1. 2017 - Tříkrálový průvod – dopoledne v MŠ
 • 18.1. 2017 – divadelní představení : O Sněhurce (agentura Kamil Koula)
 
Únor:
 • 13.2. – 19.2.2017 – Jarní prázdniny
 • 22.2. 2017 – divadelní představení : Tři zlaté vlasy.. (divadlo Stolečku prostři se)
 • 28.2. 2017 – Masopustní karneval v MŠ
 
Březen:
 • 15.3. 2017 – divadelní představení :  Žabák Žak (divadlo KRAB)
 • Má oblíbená knížka – akce probíhá po celý měsíc
 • Knížky pro školku - akce probíhá celý měsíc
 • 21.3. 2017 od 8:00 – 10:30 hod. Den otevřených dveří v MŠ
 • 27.3. 2017 - Planetárium Praha, představení Anička a nebešťánek (třída Myšek)
 • 31.3. 2017 - Noc s Andersenem (pro přihlášené děti)
 
Duben:
 • 3.4. 2017 - Planetárium Praha (třída Kočiček)
 • 4.4. 2017 - Fotografování předškolních dětí (děti odcházející do ZŠ)
 • 5.4. 2017 – divadelní představení : Jak se budí země (divadlo Žebřík)
 • 11.4. 2017 - Planetárium Praha (třída Medvídci)
 • 12.4. 2017 – Velikonoční tvořivá dílna pro rodiče a děti od 17.15
 • 27.4. 2017 - Fotografování v MŠ (třídní skupiny, individuální fotografie)
 • 28.4. 2017 dopoledne – Oslava čarodějnic v MŠ
 
Květen:
 • 12.5. 2017  -  Zápis do mateřské školy od 14:30
 • 24.5. 2017 – divadelní představení : Oskárek na cestách (Gábina a Katka)
 • 29.5. 2017 - program "Poznej svou zahradu" (třída Myšek)
 • 30.5. 2017 - program "Navrhujeme zahradu" (třída Kočiček a Myšek)
 
Červen:
 •  5.6. - 10.6. 2017 - Škola v přírodě v horském hotelu Javor v Malé Úpě
 • 15.6. 2017 - „Cesta kolem světa“ – ukončení projektu „Poznáváme svět“ (akce MŠ, dětí a rodičů)
 • 19.6. 2017 - celodenní výlet do parku Mirákulum pro všechny třídy MŠ - pozor změna na 20.6. 2017
 • 21.6. 2017 - divadelní představení: O Terezce a Matějovi (herci Karlínského divadla, písně J. Uhlíře)
 • 27.6. 2017 - Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 16.30
 • 29.6. 2017 - "Pasování předškoláků" od 16.00
 
 
Přehled akcí na školní rok 2016/2017 se průběžně doplňuje, termíny jednotlivých akcí budou včas oznámeny.
 
Do programu jsou také zařazovány různé mezinárodní dny. Konkrétní zapracování těchto mezinárodních dní je vždy vyvěšeno na nástěnce jednotlivých tříd v Třídních vzdělávacích plánech.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio