Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt        

Akce v MŠ pro rok 2014/2015

Celoroční projekty
Projekt  „Dětský úsměv“ (zdravé zuby)
Projekt  „Výchova ke zdraví“  - Zdravá výživa a stravovací návyky, S jógou poznáváme nový svět, Solná jeskyně, Plavání v CVC Měšice
Projekt  „Neuro - vývojová  terapie“ – red tulip (přednáška pro rodiče a učitele MŠ)
Projekt  „Na zraku dětí nám záleží“ (preventivní vyšetření zraku dětí – Prima vizus)
Projekt  „Logopedická prevence“ (zlepšení komunikace a logopedické nápravy)
Projekt  „Poznáváme svět“ – seznámení s odlišnostmi jednotlivých národů (Česká republika, Anglie, Německo, Francie, Afrika)
Projekt  „Přestavba naší zahrady do podoby zahrady pro všechny smysly
Projekt  „Poznáváme naše okolí“ - seznámení s okolními obcemi (Líbeznice, Měšice, Třeboradice, Veleň, apod.). 

Září:
Třídní schůzky - 2.9.2014. (ve všech třídách, bez účasti dětí)
Berušky – od 17:30 hod.
Myšky – od 17:30 hod.
Kočičky a Medvídci (dohromady v Kočičkách) – od 17:15 hod.
Dodatečný zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015 do MŠ Hovorčovice – 19.9.2014 od 14:30 do 16:30 hod.
Mezinárodní den míru (20.9.)
Soutěž pro všechny – „Hledáme název pro náš strom“ (nakonec jsme se rozhodli pro jedličku, která bude sloužit i v době vánoc a velikonoc k výzdobě dětskými pracemi)
Přednáška pro děti: „O bezpečnosti v dopravě“ – 25.9.2014 od 9:15 hod. (poručík Hanousková – dopravní inspektorát)   Jak se chováme v dopravní situaci (21 obrázků) 
Přednáška pro rodiče – „Neuro-vývojová terapie“ –  30.9.2014 od 17:00 hod. Marja Volemanová (doporučujeme všem rodičům dětí od 4 let; dozvíte se, co mnohého jste netušili a jak můžete jednoduše dětem i sobě pomoci). 

Říjen:
Mezinárodní den seniorů (1.10.) – 1.10.2014 den s babičkou a dědou v naší MŠ
Mezinárodní den zvířat (4.10.)
Mezinárodní den úsměvu (5.10.) 
Přednáška pro rodiče předškoláků: „O školní zralosti“- 7.10.2014 od 17:00 hod. (psycholožka  Mgr.  Jana Jirátová)
Divadelní představení: „Oskárek na cestách“ – 13.10.2014 od 9:30 hod.   Oskárek na cestách (40 obrázků) 
Den stromů (20.10. – výsadba „vítacího“ stromu v MŠ) – 20.10.2014 od 16:00 hod. (vyhlášení soutěže – název našeho stromu)  Sázení našeho vítacího stromu (44 obrázků) 
Lampionová procházka po obci – 27.10.2014 od 17:00 hod. – 19:00 hod.

Listopad:
Návštěva knihovny (3. a 4. třída)
Divadelní představení: „Pohádky pana Pohádky“ – 4.11.2014 od 10:30 hod. (divadlo Kamila Kouly)
Mezinárodní den nevidomých (13.11.)
Vánoční focení dětí, fotografie na kalendář – 18.11.2014 (celé dopoledne) - upozorňujeme rodiče, že zájem o foto mají zapsat do listiny na nástěnce MŠ
Adventní tvořivá dílna s rodiči a dětmi  - 27.11.2014 od 17:00 hod.  (ve třídě Kočiček)   Adventní dílna s rodiči a dětmi (23 obrázků) 
Ukončení soutěže – 2. ročník „Vánočka a perníčky na zkoušku“- 28.11.2014  (výrobky poputují k vánočnímu stromu dne 30.11.2014 – rozsvěcení vánočního stromku v Hovorčovicích).
Solná jeskyně

Prosinec:
Mikulášská nadílka „ S čerty nejsou žerty“ (Doremi) –  4.12.2014 (rodiče jsou na akci vítáni)   S čerty nejsou žerty (48 obrázků) 
od 15:00 hod – Berušky a Myšky
cca od 16:00 hod. – Kočičky a Medvídci
Vánoční trh v Hovorčovicích – 6.12.2014 (organizuje pan Drtina, děti z naší MŠ budou mít na trhu 2 vstupy: v 11:00 a v 16:00 hod. – Medvídci a Kočičky)   Koledování na vánočních trzích 2014 (10 obrázků) 
Preventivní vyšetření zraku dětí  –  11.12.2014  (Prima Vizus) – od 9:00 hod.
Dětská mše vánoční a společné koledování“ v kostele – 13.12.2014 od 15:00 hod. (představení dětí ze Státní opery – umožnila paní Theissigová, koledování dětí a všech dobrovolníků z Hovorčovic)   Dětská mše vánoční (17 obrázků) 
Vánoční setkání se seniory na OÚ –  15.12.2014 od  15:30 hod. (program našich dětí a dárečky pro seniory - Myšky)   Vánoční setkání se seniory (10 obrázků) 
Vánoční setkání s rodiči a dětmi s besídkou v jednotlivých třídách: 17.12.2014   Vánoční setkání s rodiči a dětmi (17 obrázků) 
Berušky: od 15:30 hod.
Medvědi: od 16:00 hod.
Myšky: od 16:30 hod.
Kočičky: od 16:30 hod.
Solná jeskyně 

Leden:
Už půjdu do školy - návštěva  ZŠ (předškoláci)
Tři Králové (6.1.)
Představení: „Bavíme se s Cecilkou“  8.1.2015 od 9:00 hod. (zábavný pořad se zvířátky)
Den otevřených dveří – 13.1.2015 od 9:00 – 11:00 hod., 15:00 – 16:00 hod.
Veřejná prezentace nové ZŠ – 13.1.2015 od 18.00 hod. ve velkém sále CVČ Měšice
Zápis k základnímu vzdělávání na školní rok 2015/2016 do ZŠ Hovorčovice – 17.1.2015 od 13:00 do 18:00 hod (v budově mateřské školy). Zájemci se zapíší do časového rozpisu zápisu, který je k dispozici na hlavní nástěnce v MŠ, a to od 5.1.2015, abychom mohli všem v klidu vyhovět.
Představení: „Pohádkový příběh“ 28.1.2015 od 9.15 hod. (pohádky z různých kontinentů s hudebním doprovodem).   Pohádky z kontinentů (9 obrázků) 
Návštěva u našich hasičů
Solná jeskyně

Únor:
Přišli k nám školáci - hrajeme si celý den (návštěva žáků ze ZŠ)
Karneval v mateřské škole   Masopust v naší MŠ (25 obrázků) 
Divadelní představení: „Zpívánky se skřivánkem“ 10.2.2015 od 9:30 hod.   Zpívánky se skřivánkem Oskárkem (12 obrázků) 
Mezinárodní den mateřského jazyka (21.2.)
Solná jeskyně

Březen:
Má oblíbená knížka (výstavka knih) - celý měsíc
Divadelní představení: „Jak se budí země“ (cirkus Žebřík) – 9.3.2015 od 9:00 hod.
Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2015/2016 do MŠ Hovorčovice – 13.3.2015 od 14:30 do 18:30 hod.
Vítání jara – Vynášení Moreny
Světový den vody (22.3.)
Divadelní představení „O zubních skřítcích“ –  23.3.2015  od 9:00 hod. (o správném čištění zoubků)
Barevný týden - 23. - 27. 3.2015  
Solná jeskyně

Duben:
Mezinárodní den dětské knihy (2.4.)
Divadelní představení: „O lišce“ (divadlo Vysmáto) - 13.4.2015 od 9:00 hod.   Divadlo Vysmáto - O lišce (26 obrázků) 
Velikonoční kreativní dílna rodičů a dětí: 1.4.2015 od 17:00 hod.
Den země (22.4.) – změny v naší zahrádce
Fotografování předškoláků – 23.4.2014 (celé dopoledne) – hradí MŠ
Stůj, pozor červená! - týden o dopravě
Fotografování v MŠ  - na zahradě (celé třídy i individuální fotografie): 28.4.2015 (celé dopoledne) – upozorňujeme rodiče, že zájem o foto mají zapsat do listiny na nástěnce MŠ
Mezinárodní den tance (29.4.) – taneční radovánky ve školce
Návštěva u našich policistů
Solná jeskyně

Květen:
Den Matek (8.5.) – 6.5.2015 den s maminkami v naší MŠ
Rozloučení s předškoláky: „Velká zahradní slavnost pasování předškoláků na školáky“ –  14.5.2015 od 15:00 hod.  (Inka Rybářová a klaun Rybička)
  Pasování předškoláků na školáky (104 obrázků) 
Mezinárodní den rodiny (15.5.) -  naši sousedé, naše rodiny (zapojení rodičů, návštěvy s různým programem)
Solná jeskyně

Červen:
Škola v přírodě: 1.6. - 6.6.2015 (Camp Libá)   Škola v přírodě - 1den (2 obrázky)    Škola v přírodě - 2den (22 obrázků)    Škola v přírodě - 3den (18 obrázků)    Škola v přírodě - 4den (25 obrázků)    Škola v přírodě - 5den (24 obrázků) 
Celodenní výlet – 11.6.2015 (Výletní areál Pěnčín)  Výlet do Pěnčína (92 obrázků) 
Mezinárodní den dětí (1.6.): Den dětí – „Cesta kolem světa“ – ukončení projektu „Poznáváme svět“ – 15.6.2015 od 16:00 hod. (akce MŠ, dětí a rodičů)  Poznáváme svět (60 obrázků) 
Den otců (21.6) - 22.6.2015 den s tatínky v naší MŠ
Mezinárodní olympijský den (23.6.) – sportujeme v naší MŠ.  Medvídci - olympijské hrátky (5 obrázků) 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio