Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

5. června 2015
Plánovaný příjezd dětí ze školy v přírodě
Děti se z Libé vrátí zítra 6.6.2015 v cca 16:00 hod. Autobus přijete opět k MŠ, prosím, přijďte si pro své děti včas.
Předem děkujeme.
1. června 2015
Mezinárodní den dětí
Den dětí – Cesta kolem světa – ukončení celoročního projektu "Poznáváme svět".
1. června 2015
Aktuality ze školy v přírodě
Fotografie ze školy v přírodě jsou již k dispozici buď ve fotogalerii, nebo v celém článku
1.6.2015 - 1. den ve škole v přírodě:
Děti i paní učitelky v 11:48 hod. dorazily v pořádku do Campu Libá a nyní obědvají a budou se ubytovávat.
Po ubytování se děti rozdělily na Žabky a Rybky a všichni šly společně poznávat a prozkoumávat okolí. Počasí bylo proměnlivé, proto byly připraveny i pláštěnky,  místy se totiž objevilo i pár kapek. Po cestě a celkové denní únavě jsme spokojeně večer ulehli a nechali si zdát svůj sen o žábkách a rybkách, které tu začínají prožívat svá nová dobrodružství...
  Škola v přírodě - 1den (2 obrázky) 

2.6.2015 - 2. den ve škole v přírodě:
  Škola v přírodě - 2den (22 obrázků) 
Dnes poznáváme VÍTR, vyrábíme větrnné ozdoby, které věšíme na stromy. Hrajeme si s padákem a sáčky, kdy sledujeme všechny projevy větru. Zároveň se půjdeme podívat i na větrnný kopec. Na větrnném kopci jsme hráli kolektivní hry s tématem chytání větru, a to nás opravdu hodně bavilo, při cestě zpátky jsme se ještě zastavili v lese a stavěli jsme domečky pro malá lesní zvířátka. Plni větrnných vzpomínek a s odměnou (větrnná mandala) jsme pak spokojeně všichni usnuli.

3.6.2015 - 3. den ve škole v přírodě:
  Škola v přírodě - 3den (18 obrázků) 
Dnešní den je pro nás ve znamení VODY, skládáme z výtvarného materiálu vodní plochy, potůčky, rybníčky a jezera a odpoledne půjdeme do lesa hledat místa, kde je voda přítomná. Vodní hrátky ukončíme u potůčku, kde si budeme stavět domečky a tůňky pro rybičky. Opět na nás čeká další odměna...vodní mandala.

4.6.2015 - 4. den ve škole v přírodě:
  Škola v přírodě - 4den (25 obrázků) 
Na dnešní den máme naplánovaný výlet do zámku v Libé a prohlédneme si i jeho okolí. Dnešní den byl  ve znamení ZEMĚ a proto jsme si hráli a vytvářeli z přírodnin, vyráběli jsme míčky z ponožek, dárky z korálků a přírodních materiálů.
Informace pro rodiče: děti by se měly vrátit ze školy v přírodě dne 6.6.2015 v 16:00 hod., počítejte i s případným časovým posunem cca 15 min. (autobus přijede opět k naší MŠ). Dostavte se, prosím, pro své děti včas. Předem Vám děkujeme.

5.6.2015 - 5. den ve škole v přírodě:
  Škola v přírodě - 4den (25 obrázků) 
Dnes jsme na konci své cesty a hodnotíme společně uplynulý týden, zážitky a zároveň vše, co se nám podařilo objevit a vyrobit. Vyrazili jsme i na výlet do nedalekého Německa, do města "Hohenberg an der Eger" - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hohenberg_an_der_Eger. Pobyt tady jsme si všichni pěkně užili, ale už se těšíme domů...
Program ŠvP naleznete ZDE.
 
15. května 2015
Mezinárodní den rodiny
Mezinárodní den rodiny (15.5.) -  naši sousedé, naše rodiny (zapojení rodičů, návštěvy s různým programem)
29. dubna 2015
Výskyt nemocí v naší MŠ
Vážení rodiče,
nepodceňujte zdravotní stav svých dětí, které přivádíte do naší mateřské školy. Buďte zodpovědní a zamezte dalšímu šíření nemocí na ostatní děti. Upozorňujeme vás, že dne 28. 4. 2015 se ve třídě Berušek objevily neštovice a dnes (29.4.2015) ve třídě Myšek objevila spálová angína. Jedná se o vysoce infekční onemocnění a hned při prvních příznacích navštivte s dítětem lékaře.

Předem Vám děkujeme!
15. dubna 2015
Provoz MŠ v době letních prázdnin
Vážení rodiče, provoz v době letních prázdnin bude zajištěn v těchto termínech :
1) 1. 7.2015 – 10. 7.2015 (7dní) v MŠ Hovorčovice
2) 24 .8. 2015 – 31. 8. 2015 (6 dní) v MŠ Předboj
Prosíme Vás o přihlášení dětí na termín docházky v naší MŠ do přiloženého seznamu na hlavní nástěnce , a to zápisem nejpozději do 18 .5.2015 a provedenou platbou za školné a stravné nejpozději do 31. 5.2015 (viz informace k platbám v příloze).

Pokud budete chtít své dítě přihlásit k docházce i na další termín, a to v MŠ Předboj, je nutné předložit Vaši žádost (vzor k vyzvednutí v ředitelně) o umístění dítěte v uvedené MŠ. Žádost je nutné předat ředitelce MŠ Hovorčovice opět nejpozději do 18. 5. 2015, přičemž platba školného a stravného bude uhrazena opět nejpozději do 31.5.2015. Bude brán zřetel jen na písemné žádosti zákonných zástupců předané do uvedeného termínu a na platby uhrazené do 31. 5. 2015.

Platby školného a stravného v době letního provozu:
1) MŠ Hovorčovice ( 1. 7. - 10. 7. 2015 )
školné: 148,00 Kč (plať te na bankovní účet č. : 201 211 998/0300 se jménem dítěte)
stravné:
  • děti 3 - 6 leté -- 252 ,00 Kč
  • děti 7 leté -- 294 ,00 Kč
(plať te na bankovní účet č. : 216 825 052 /0300 se jménem dítěte)

2) MŠ Předboj (týden 24. 8. – 31. 8. 2015 )
školné: 232 ,00 Kč (plaťte na bankovní účet č. : 107 - 728 080 277/0100 se jménem dítěte)
stravné:
  • děti 3 - 6 leté -- 180 ,00 Kč
  • děti 7 leté -- 210 ,00 Kč
(plaťte na bankovní účet č. : 216825052/0300 se jménem dítěte)
8. dubna 2015
Čarodějnice 2015
Za týden se bude konat karneval čarodějnic v mateřské škole. Děti nezapoměňte na masky a špekáčky, bude se dělat oheň.
3. dubna 2015
Výsledky zápisu MŠ 2015-2016
Výsledky řádného zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 v Mateřské škole Hovorčovice, okres Praha - východ, Bořanovická 114, 250 64 Hovorčovice jsou k nahlédnutí v přiloženém dokumentu.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí si mohou rozhodnutí o nepřijetí dítěte vyzvednout osobně oproti podpisu a mají možnost nahlédnout do spisu a seznámit se s jeho obsahem, a to v termínu od 7. 4. 2015 – 9. 4. 2015, každý všední den od 9.00 – 11.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ (I. patro). Po uplynutí této lhůty Vám bude rozhodnutí zasláno poštou na doručenku.

Zákonní zástupci přijatých dětí si mohou rozhodnutí o přijetí dítěte vyzvednout osobně oproti podpisu, a to v termínu od 7. 4. 2015 – 9. 4. 2015, každý všední den od 9.00 – 11.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ (I. patro). Po uplynutí této lhůty Vám nebude rozhodnutí zasláno poštou. Dále si rodiče přijatých dětí nejpozději do 31. 5. 2015 vyzvednou v budově mateřské školy evidenční list pro své dítě, který odevzdají vyplněný na červnové rodičovské schůzce třídní učitelce.
1. března 2015
Veřejná sbírka na obnovu naší zahrady
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás upozornili na vyhlášení veřejné sbírky, která nám pomůže k obnově naší zahrady v duchu „Zahrady pro všechny smysly“.
Předem za všechny příspěvky děkujeme!
Podrobné informace v dokumentu Vyhlášení VS
1. března 2015
Individuální logopedická péče
Vážení rodiče,
seznam a termíny dětí v jednotlivých skupinách naleznete v dokumentu Logopedická péče v MŠ Hovorčovice.

První skupina začíná už toto pondělí, 13.10.2014 od 14:00 hod. Platbu za 15. individuálních sezení s logopedem, ve výši: 1.200,00 Kč, zasílejte přímo na bankovní účet paní logopedky Bártové:
670100 – 2210920867 / 6210 
(s uvedením jména dítěte a názvu MŠ). Předem Vám děkujeme.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio